Trang nhất » Tin Tức » Kế hoạch - Báo cáo

This is an example of a HTML caption with a link.
 

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 - 2016

Thứ năm - 24/09/2015 07:40
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 - 2016

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 - 2016

Căn cứ kết quả đạt được của năm học 2014-2015 và tình hình thực tế, trường THCS Bắc lệnh xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016
PHÒNG GD&ĐT TP LÁO CAI               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS BẮC LỆNH                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                       
     Số:       /KH-THCS                            Bắc lệnh, ngày 24 tháng 9  năm 2015
 
KẾ HOẠCH
 thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 - 2016
 
Căn cứ công văn số 4509/BGD&ĐT-GDTrH ngày 03/9/2015 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Trung học năm học 2015 – 2016; Công văn số 1363/SGD&ĐT-GDTrH ngày 07/9/2014 của Sở GD&ĐT Lào Cai về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2015 – 2016; Kế hoạch số 19/KH- PGD&ĐT ngày 17/9/2015 của phòng GD&ĐT thành phố Lào cai về chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 cấp THCS.
Căn cứ kết quả đạt được của năm học 2014-2015 và tình hình thực tế, trường THCS Bắc lệnh xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 như sau:
 A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Thống nhất kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trong từng nội dung công việc, đảm bảo tiến độ thời gian và hiệu quả công việc.
- Giúp công tác quản lý, chỉ đạo mọi hoạt động của nhà trường sát với thực tế, tổ chức thực hiện đảm bảo hoàn thành các mục tiêu giáo dục do phòng giáo dục và đào tạo giao cho nhà trường năm học 2015-2016.
-  Làm căn cứ để các tổ chuyên môn, tổ chức đoàn thể trong nhà trường xây dựng kế hoạch với nội dung thiết thực, chỉ tiêu cụ thể, đề ra các giải pháp, biện pháp phù hợp với đặc thù bộ môn và điều kiện nhà trường để nâng cao chất lượng, hiệu quả, giáo dục toàn diện.
2. Yêu cầu
Căn cứ kế hoạch chỉ đạo của Phòng GD&ĐT, phân tích những việc nhà trường đã làm được, đã làm nhưng hiệu quả chưa cao, những tồn tại và chỉ rõ nguyên nhân của tồn tại, xây dựng kế hoạch đảm bảo thiết thực, chỉ tiêu cụ thể, từ đó đề ra các giải pháp, biện pháp thực hiện phù hợp với điều kiện nhà trường, nhằm nâng cao chất lượng học sinh đại trà, chất lượng mũi nhọn, đặc biệt chú trọng chất lượng lớp cuối cấp, chất lượng thi vào THPT.
 
B. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH ĐẦU NĂM HỌC
*  Đội ngũ nhà giáo:      
         - Tổng số CBGV - NV 26; Biên chế 25; Hợp đồng 1( Bảo vệ)
       - Trong đó: Nữ 23, Nam 3, Đảng viên 16; CBQL 2; Giáo viên 21( 3 đ/c kiêm nhiệm công tác thư viện, thiết bị trường học, tổng phụ trách đội); NV 3.
      - Biên chế thành 3 tổ chuyên môn, 1 tổ hành chính:
      + Tổ văn - Sử - Âm nhạc - GDCD: 7 đ/c( 1 CBQL)
      + Tổ toán - Lý - Tin - Công nghệ: 8 đ/c(1 CBQL).
      + Tổ sinh - Hóa - Địa - Ngoại ngữ -TD - MT- Nhạc : 8 đ/c.
      + Tổ hành chính: 03 đ/c.
          * Học sinh: 10 lớp- 342 HS; Nữ 155; DT 13; Nữ DT 8.
  Trong đó: Khối 6: 3 lớp - 94 HS; Khối 7: 3 lớp - 99 HS; Khối 8: 2 lớp - 85 HS; Khối 9: 2 lớp - 64 HS
1. Thuận lợi
 Có sự quan tâm sâu sát của phòng GD&ĐT Thành phố lào cai, của cấp ủy chính quyền địa phương, các cơ quan ban ngành, được sự ủng hộ và phối hợp chặt chẽ của cha mẹ học sinh.
           Chất lượng học sinh tiếp tục được kiểm soát, đánh giá thực chất thể hiện qua kết quả thi vào THPT. Đó là động lực thúc đẩy phong trào dạy và học của nhà trường.
           100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn.Trong đó trên chuẩn 20; Đạt chuẩn 3. Gần đủ giáo viên theo cơ cấu bộ môn( Thiếu giáo viên GDCD). Trường được bổ sung 2 giáo viên(Toán, văn)
          Tỷ lệ giáo viên dạy giỏi các cấp tương đối cao: Cấp Thành phố 52,1%. Cấp tỉnh 17,3%.
 Đội ngũ giáo viên khả năng ứng dụng CNTT tốt.
  CSVC nhà trường được đầu tư nâng cấp, đủ phòng học, bàn ghế học 1 ca. Có 5 phòng học chức năng, đã được bổ sung thiết bị, thư viện đạt chuẩn, hằng năm có bổ sung tài liệu phục vụ cho dạy và học của giáo viên và học sinh.
           Có sân chơi bãi tập rộng thoáng, đủ điều kiện cho học sinh học tập và tổ chức các hoạt động tập thể.
          Trường đăng ký đánh giá ngoài trong năm học 2015 - 2016.
2. Khó khăn, hạn chế
 Một vài giáo viên còn hạn chế về chuyên môn, sức ỳ lớn, quản lý học sinh và sử lý tình huống sư phạm hiệu quả chưa cao. Kết quả trong việc tự bồi dưỡng có đồng chí chưa bền vững, chưa nỗ lực vượt khó vươn lên trong các hoạt động chuyên môn. Đánh giá chất lượng học tập của học sinh chưa sát thực tế. Chưa rèn được cho học sinh tính tự giác trong học tập và tu dưỡng đạo đức.   
 GV cốt cán, mũi nhọn của nhà trường phục vụ công tác bồi dưỡng học sinh giỏi thiếu, trường phải liên kết, mời giáo viên trường khác tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi. Giáo viên được bổ sung về kế cận chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ giao, phần nào ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được phân công.
Một đồng chí giáo viên môn chuyên biệt(Tin học) nghỉ chế độ từ 1/10 nhưng không có giáo viên tăng cường( 20 tiết/tuần); Một đồng chí chuyên môn văn mới chuyển về có thể phải nghỉ điều trị lâu dài( Dưỡng thai)
 Một số đồng chí có hoàn cảnh gia đình khó khăn( Chồng bị bệnh hiểm nghèo, bản thân mắc bệnh phải điều trị lâu dài).
           Một số học sinh hoàn cảnh gia đình éo le, khó khăn, sự quan tâm của gia đình tới việc học tập của các em chưa đáp ứng được yêu cầu của  môn học.
 Các trò chơi điện tử, các quan hệ xã hội lôi kéo làm ảnh hưởng đến việc rèn luyện đạo đức và học tập của 1 số học sinh. Một số gia đình chưa quản lý chặt chẽ các em trong giờ tự học. Công tác giáo dục đạo đức học sinh gặp không ít khó khăn do đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh THCS.
 Trường được chỉ đạo dạy môn Tiếng Anh hệ 10 năm( Lớp 6- 1 lớp; Lớp 7- 2 lớp), giáo viên khó khăn trong việc tiếp cận nội dung mới, chất lượng học sinh không đồng đều, chất lượng kiểm tra đầu năm môn Tiếng Anh thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu môn học.
          C. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2015-2016
          1. Phát huy vai trò của Chi bộ nhà trường trong quán triệt sâu sắc, tổ chức học tập thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, tiếp tục gắn việc thực hiện nhiệm vụ của cá nhân với các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nâng cao nhận thức chính trị, hiểu biết toàn diện, cho đội ngũ; tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho giáo viên và học sinh theo tinh thần Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015.
2. Đổi mới phong cách lãnh đạo, đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường; Nâng cao hiệu quả của nhà trường trong việc thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục; Củng cố kỷ cương, nền nếp trường học; tạo sự chuyển biến tích cực.
          3. Triển khai có hiệu quả thực hiện đổi mới mạnh mẽ phương pháp, hình thức tổ chức dạy và học gắn với đổi mới kiểm tra, đánh giá và tổ chức thi theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh; Triển khai có hiệu quả mô hình trường học gắn với thực tiễn; Nâng cao chất lượng các cuộc thi chọn học sinh giỏi các cấp, các lĩnh vực; Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và vận dụng kiến thức vào thực tiễn.
          4. Vận dụng, tiếp thu linh hoạt một số phương pháp, kỹ năng giảng dạy theo hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.
          5. Nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn phổ cập giáo dục THCS, đặc biệt tiêu chuẩn về chất lượng giáo dục; Nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia.
          6. Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên theo yêu cầu toàn diện: Tâm huyết với sự nghiệp giáo dục; Đặc biệt quan tâm bồi dưỡng đội ngũ kế cận,  đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; hiểu biết tình hình kinh tế - xã hội địa phương. Quan tâm phát triển đội ngũ GV cốt cán, tổ trưởng chuyên môn, GV chủ nhiệm lớp; Chú trọng đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, trên trường học kết nối. Tăng cường phát huy vai trò của các cốt cán trong công tác bồi dưỡng đội ngũ. Nghiêm túc thực hiện hướng dẫn việc tinh giảm biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP.
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
            D. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CỤ THỂ
I.  Tổ chức quán triệt, học tập, nghiên cứu và thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, các văn bản định hướng đổi mới giáo dục; Tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua hiệu quả gắn với công tác giáo dục chính trị tư tưởng làm động lực để  đổi mới giáo dục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
 
 
Nhiệm vụ
 
Tổ chức chỉ đạo và các biện pháp thực hiện
 
Mục tiêu đạt được
 
1. Quán triệt, tổ chức học tập, nghiên cứu và thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, các văn bản định hướng đổi mới giáo dục;          1. Chi bộ Nhà trường tổ chức quán triệt học tập, đầy đủ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, chương trình hành động, kế hoạch phát triển giai đoạn 2015-2020 cho đội ngũ trong toàn trường.
        2. Nâng cao hiệu quả học tập và nghiên cứu các văn bản của các cấp về nội dung đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục theo Nghị quyết 29 của BCH TW Đảng khóa XI.
        3. Tổ chức phổ biến, nghiên cứu, thảo luận các văn bản chỉ đạo chuẩn bị thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông: Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội; Quyết định 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ trường Chính phủ; Quyết định 2632/QĐ-BGDĐT ngày 24/7/2015 của Bộ GD&ĐT; Chỉ thị số 3131/CT-BGDĐT ngày 25/8/2015 của Bộ GD&ĐT.
       4. Tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền triển khai nội dung các văn bản trên để tạo được sự đồng thuận của chính quyền và Nhân dân; từ đó có nhận thức đúng và có được ủng hộ mạnh mẽ cho công tác giáo dục.
   1. 100% đội ngũ trong các trường nhớ được các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp. Hiểu, nắm chắc các mục tiêu giáo dục của xã, phường, thành phố, tỉnh.
   2. Đội ngũ có nhận thức đúng, xác định được và quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động cụ thể đối mới trong năm học.
    3. Trong tháng 9 tổ chức triển khai cho cán bộ, giáo viên nắm được nội dung cơ bản các văn bản về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Lồng ghép nội dung trên vào sinh hoạt chuyên môn của tổ; hội thảo cấp trường, tham gia hội thảo cấp thành phố, nâng cao nhận thức tư tưởng, tư duy cho đội ngũ.
4. Tham mưu để chính quyền địa phương đưa các nội dung trên vào Nghị quyết, chương trình kế hoạch chỉ đạo.
2. Nâng cao hiệu quả các cuộc vận động  gắn với công tác giáo dục chính trị tư tưởng
 
         1. Nâng cao hiệu quả việc thực hiện "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" theo Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, gắn trách nhiệm với nhiệm vụ cá nhân, đơn vị. Tích hợp các nội dung học tập Bác vào các hoạt động giáo dục.
        2. Tổ chức thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư gắn với giáo dục truyền thống Nhà trường, truyền thống địa phương và ý thức pháp luật.
         3. Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; cuộc vận động “Hai không”; cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”; phong trào “Trường giúp trường”, “Thầy giúp thầy”, “Thầy giúp trò”, “Trò giúp trò” bằng những nội dung, hình thức thiết thực, hiệu quả theo tinh thần chỉ đạo năm học.
1. Đưa học tập Bác thành việc làm thường xuyên, thiết thực, có hiệu quả. Đánh giá cá nhân bổ sung thêm nội dung học tập Bác.
 
 
2. Triển khai đầy đủ nội dung Chỉ thị, đồng thời linh hoạt, sáng tạo khi tổ chức thực hiện Chỉ thị 42- CT/TW.
3. Nâng cao hiệu quả các hoạt động giáo dục; xây dựng môi trường sư phạm thực sự " An toàn, trong sạch, lành mạnh". Mỗi cán bộ, giáo viên, học sinh có thái độ ứng xử văn minh, lịch sự, thân thiện và phát triển.
3. Thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua làm động lực để  đổi mới giáo dục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện         1. Phát động các phong trào thi đua tới từng cá nhân trong nhà trường. Đồng thời sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua đảm bảo trung thực, khách quan; nhân rộng các điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo.
    2. Đẩy mạnh việc thực hiện các nội dung “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”:  
     3. Tổ chức có hiệu quả các hoạt động giáo dục văn hoá dân tộc và kiến thức địa phương cho học sinh, trong các buổi ngoại khoá, sinh hoạt tập thể để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện
  1. 100% giáo viên đăng ký tham gia các phong trào thi đua. Kịp thời động viên, khuyến khích bằng vật chất, tinh thần cho cá nhân điển hình sáng tạo trong cách làm.
2. Xây dựng được môi trường giáo dục thân thiện, an toàn; đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập và khi tham gia các hoạt động giáo dục toàn diện;
3. Nâng cao hiệu quả 4 tiết/tuần với hoạt động giáo dục ngoài giờ/lớp. Tổ chức tốt hoạt động trải nghiệm.
 
 II. THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
 
Nhiệm vụ Tổ chức chỉ đạo và các biện pháp thực hiện Mục tiêu đạt được
1. Chỉ đạo thực hiện linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục; nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục
 
         1. Thực hiện giao quyền chủ động cho các tổ chuyên môn, các đoàn thể, cá nhân giáo viên dưới sự giám sát của hiệu trưởng theo định hướng phát triển năng lực học sinh căn cứ vào các yêu cầu:
         - Tiếp tục tinh giản nội dung dạy học rõ rệt, thiết thực, hiệu quả trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng của cấp học; điều kiện thực tế của đơn vị, đặc biệt chú ý phù hợp với đối tượng học sinh.
         - Đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh;
         - Quá trình thực hiện tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện bộ kế hoạch giáo dục đảm bảo linh hoạt, sáng tạo phù hợp với từng thời điểm, công việc trong năm học của nhà trường; đảm bảo nguyên tắc tăng cường thời lượng dành cho luyện tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Trong quá trình tổ chức dạy học, giáo viên có thể điều chỉnh kế hoạch dạy học cho phù hợp nhưng phải báo cáo và được sự đồng ý của Hiệu trưởng.
         2. tổ chức phối hợp sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học với các trường tương đồng về đối tượng học sinh: Pom hán, Bình Minh, Kim tân. Tham dự hội thảo cấp tỉnh về xây dựng kế hoạch giáo dục. Tham gia các lớp tập huấn do phòng, Sở tổ chức.
 
 
 
1. Chủ động nghiên cứu, tổ chức thảo luận trong tổ chuyên môn, liên kết với các trường trong cụm hoàn thiện bộ kế hoạch giáo dục đảm bảo các mục tiêu đề ra.
 
2. Tham gia Hội thảo cấp tỉnh về nội dung xây dựng kế hoạch giáo dục tại trường THCS Kim Tân( tháng 9); Tháng 10 tham dự hội thảo do sở tổ chức.
2. Triển khai, nhân rộng mô hình trường học mới cấp THCS          Trường không học theo mô hình trường học mới, nhưng sẽ tiếp thu, vận dụng sáng tạo những phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, tổ chức hoạt động giáo dục, quản lý trường học theo phương pháp tiên tiến của mô hình( Bồi dưỡng trong hè).          Cán bộ quản lý, giáo viên có nhận thức đúng, vận dụng sáng tạo nội dung bồi dưỡng hè. 
3. Tổ chức dạy học tăng buổi; dạy thêm học thêm
 
         1. Đẩy mạnh việc tổ chức dạy học tăng buổi (trên 6 buổi/tuần) để nâng cao chất lượng giáo dục, tập trung vào phụ đạo học sinh chưa đạt chuẩn KT-KN; Bồi dưỡng học sinh giỏi.
       
 
2. Nghiêm túc thực hiện văn bản chỉ đạo theo công văn 1254/SGD&ĐT-GDTrH ngày 20/8/2015 của Sở GD&ĐT về tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm năm học 2015-2016. Tham mưu với UBND phường phối hợp quản lý dạy thêm học thêm ngoài nhà trường không đúng quy định.
1. Dạy học tăng buổi đảm bảo đúng quy định, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường.
 
 
 
 
2. Không có giáo viên vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm
4. Chỉ đạo, thực hiện dạy học Ngoại ngữ, Tin học
 
         1. Dạy Tiếng Anh: Dạy chương trình Tiếng Anh 10 năm đối với khối 6(1 lớp); Khối 7( 2 lớp)          
- Các lớp còn lại dạy Tiếng Anh hệ 7 năm. Tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá môn Tiếng Anh theo công văn số 1103/SGD&ĐT-GDTrH ngày 17/7/2015 của sở GD&ĐT về việc hướng dẫn dạy môn Tiếng Anh năm học 2015-2016.
         2. Nâng cao hoạt động của câu lạc bộ tiếng Anh; Phối hợp với GV toán để học sinh nâng cao kỹ năng giải toán bằng tiếng Anh qua mạng; chia sẻ trên trường học kết nối kỹ năng, phương pháp dạy học ngoại ngữ.
         3. Bố trí cho giáo viên dự giờ ở trường THCS Lê Quý Đôn, THCS Kim tân( tiết dạy do giáo viên người nước ngoài thực hiện)  
       4. Khai thác tối đa hiệu quả phòng Tin học. Học môn tự chọn: Tin học. Tăng cường đổi mới PPDH, rèn luyện kỹ năng thực hành máy tính cho HS trong giờ học; quan tâm việc nâng cao tư duy toán học thông qua hoạt động học tập môn tin học; Tổ chức cho học sinh tham gia cuộc thi mới Alice với điều kiện thực tế của nhà trường.
     1. Tăng cường các kỹ năng nghe, nói, giao tiếp cho học sinh; sử dụng ngoại ngữ trong giờ học, hạn chế tối đa việc giáo viên và học sinh sử dụng Tiếng Việt trong giao tiếp;
 
      2. Tham gia hoạt động  ngoại khóa cấp thành phố về Ngoại ngữ do phòng tổ chức. Tăng số lượng, chất lượng giải đối với các cuộc IOE, giải toán bằng tiếng anh qua mạng.
    3. Đảm bảo 100% học sinh được học, biết sử dụng máy vi tính, khai thác thông tin để phục vụ việc học tập; 100% giáo viên biết sử dụng máy vi tính để soạn bài, khai thác thông tin; nâng cao hiệu quả trường học kết nối.
5. Dạy học tự chọn Dạy môn tự chọn: Tin học( 2tiết/tuần)        
 
     Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh.
 
 
 
 
 
 
III. THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CHO HỌC SINH
 
Nhiệm vụ                Tổ chức chỉ đạo và các biện pháp thực hiện Mục tiêu đạt được
1. Chỉ đạo tổ chức hoạt động giáo dục tập thể, giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục hướng nghiệp; Giáo dục hòa nhập; Giáo dục tích hợp.     1. Nâng cao hiệu quả hoạt động trải nghiệm sáng tạo, hoạt động ngoài giờ lên lớp để học sinh được chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình dưới sự tư vấn hỗ trợ của giáo viên.
   2. Quan tâm đặc biệt tới các em học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh mắc bệnh hiểm nghèo tạo công bằng, giáo dục nhân văn cho học sinh. Thực hiện tốt công tác y tế và các quy định về vệ sinh trường học, đặc biệt quan tâm việc tuyên truyền và phòng chống các loại dịch bệnh, phòng chống tai nạn thương tích cho HS.
    3. Tích hợp mạnh các hoạt động giáo dục: Giáo dục đạo đức, ý thức pháp luật, kỹ năng sống, bảo vệ môi trường, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, bạo lực học đường, giáo dục ATGT... đảm bảo đổi mới không áp lực cho học sinh.
     4. Tăng cường các môn thể thao trong nhà trường: Thành lập các câu lạc bộ, nhóm sở thích thể thao( Cầu lông, bóng đá, bóng rổ...); chú trọng phát hiện học sinh có năng khiếu thể thao để bồi dưỡng.  
      5. Tổ chức Hội khỏe phủ đổng cấp trường: Thành lập đội tuyển tham gia HKPĐ cấp thành phố và cấp tỉnh theo kế hoạch của phòng.
         6. Tổ chức Hội nghị cha mẹ học sinh để thống nhất giữa Gia đình và Nhà trường trong tổ chức giáo dục học sinh. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên vận, tư vấn, đối thoại với cha mẹ học sinh để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ngay tại cơ sở trường học.
 
      1. Học sinh có kiến thức, kỹ năng bổ trợ cho công tác học tập sau khi được trải nghiệm và tham gia các hoạt động ngoài giờ lên lớp.
        2. tổ chức các hoạt động thể hỗ trợ vật chất, tinh thần đối với học sinh khuyết tật và học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp khai giảng, tết Nguyên đán. Học sinh có kỹ năng ứng phó với các nguy cơ tiềm ẩn trong cuộc sống và có bản lĩnh vượt qua khó khăn  trong cuộc sống .
       3. Không để xẩy ra tình trạng bạo lực học đường, tai nạn thương tích, vi phạm giao thông.
     4. Tổ chức và tham gia đầy đủ HKPĐ các cấp.
    5. Tổ chức Hội nghị cha mẹ học sinh đảm bảo phát huy đồng thuận tối đa của phụ huynh. Giải quyết khúc mắc với cha, mẹ học sinh ngay tại cơ sở( tháng 9).
2. Giáo dục HNDNPT          1. Tăng cường các hoạt động giáo dục nghề phổ thông theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với lao động sản xuất của địa phương, của học sinh sau khi tốt nghiệp; nghề gắn với xây dựng mô hình trường học . Tập trung hướng dẫn học sinh lựa chọn trường THPT phù hợp.  Đa dạng hóa các hình thức hướng nghiệp, hướng nghiệp thường xuyên, liên tục trong suốt năm học. Tổ chức giáo dục hướng nghiệp cho học sinh theo tinh thần lồng ghép và tích hợp. Mời trường trung cấp nghề đến tư vấn cho học sinh con đường sau khi tốt nghiệp THCS. Tổ chức thăm quan hướng nghiệp đến một số chi nhánh mỏ A pa Tít.
         2. Việc ghi kết quả học nghề phổ thông của học sinh vào sổ Gọi tên & ghi điểm, Học bạ thực hiện theo hướng dẫn công văn số168/PGD&ĐT ngày 23/5/2012 của Phòng GD&ĐT.
1. Giúp học sinh lựa chọn con đường tiếp tục học lên phù hợp nhất với khả năng bản thân.
 
          IV. ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC, ĐỔI MỚI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ, TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TOÀN DIỆN CHO HỌC SINH.
Tiếp tục đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục theo hướng khoa học, hiện đại, tăng cường mối quan hệ thúc đẩy lẫn nhau giữa các hình thức và phương pháp tổ chức hoạt động dạy học - giáo dục, đánh giá trong quá trình dạy học - giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục.
 
Nhiệm vụ Tổ chức chỉ đạo và các biện pháp thực hiện Mục tiêu đạt được
1.Đổmới phương
pháp dạy
học
 
          1. Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển các năng lực, sáng tạo, rèn được phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh là yêu cầu bắt buộc đối với mỗi giáo viên và hoạt động giáo dục.
         2. Tiếp thu phương pháp, cách thức tổ chức dạy học theo mô hình trường học mới.
         3. Nâng cao việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành, dạy học theo dự án trong các môn học, chú ý vận dụng các kỹ thuật dạy học phù hợp hiệu quả; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học. Tập trung dạy cho học sinh cách học, cách tư duy, phương pháp tự học bảo đảm cân đối giữa trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng và định hướng thái độ, hành vi cho học sinh.
       4. Đảm bảo dạy học phân hóa theo năng lực học sinh trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông. Chú trọng bồi dưỡng học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng, đồng thời phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, học sinh giỏi.
 
1. Đội ngũ cán bộ, giáo viên có kỹ năng cơ bản vận dụng các phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy và giao dục.
2. Học sinh phát huy tối đa năng lực, rèn luyện phẩm chất sáng tạo, khả năng tự học, tự bồi dưỡng, tự rèn luyện để hình thành các năng lực trong cuộc sống.
3. Phát hiện kịp thời và bồi dưỡng được đội ngũ học sinh có năng lực đặc biệt làm nòng cốt cho các kỳ thi, cuộc thi học sinh giỏi.
2. Đổi mới hình thức tổ chức dạy học
 
         1. Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; sử dụng các hình thức dạy học trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông như: dạy học trực tuyến, trường học kết nối... Coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường.
         2. Động viên, khuyến khích học sinh tích cực tham gia cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn. Nâng cao các hoạt động thí nghiệm, thực hành của học sinh, ứng dụng công nghệ thông tin, Ngày hội sử dụng ngoại ngữ, Ngày hội đọc…
           3. Tiếp tục thực hiện tốt việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học theo Hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 của liên Bộ GDĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
         4. Thường xuyên tổ chức, thu hút học sinh tham gia các hoạt động góp phần phát triển năng lực học sinh như: Văn hoá – văn nghệ, thể dục – thể thao; các hội thi năng khiếu; các hoạt động giao lưu…trên cơ sở tự nguyện của học sinh và cha mẹ học sinh phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý và nội dung học tập của học sinh; tăng cường giao lưu hợp tác nhằm thúc đẩy hứng thú học tập và rèn luyện kỹ năng sống, bổ sung hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và tinh hoa văn hóa thế giới.
1. Tạo môi trường tốt nhất để mỗi học sinh được phát huy khả năng năng lực của bản thân. Phát huy hiệu quả “học bạn”
3. Bồi dưỡng giáo viên         1.Hiệu trưởng thực sự là nòng cốt chuyên môn. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn theo nghiên cứu bài học. Các môn chuyên biệt thực hiện sinh hoạt chuyên môn chung toàn thành phố định kỳ tối thiểu 01 lần/học kỳ; giáo viên tham gia tổ chức 01 chuyên dề cấp thành phố         
       2. Tăng cường dự giờ, kiểm tra đối với giáo viên, nhất là giáo viên mới chuyển về, giáo viên còn hạn chế về chuyên môn, yêu cầu những giáo viên này phải dự giờ nhiều hơn. Nâng cao việc bồi dưỡng thường xuyên qua trường học kết nối của GV.
       3. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các tiết Hội giảng chuyên đề cấp tổ, cấp trường, cấp cụm trường. Cử giáo viên còn nhiều hạn chế về chuyên môn thực hiện tiết dạy thực hành minh họa cho các buổi Hội giảng chuyên đề cấp trường. Phát huy vai trò cốt cán trong công tác bồi dưỡng giúp đỡ giáo viên. Phân công, giao trách nhiệm cho cốt cán giúp đỡ, bồi dưỡng giáo viên còn hạn chế về chuyên môn. Xây dựng và nhân rộng mô hình tổ chuyên môn, giáo viên đổi mới phương pháp dạy học tích cực và hiệu quả.
        4. Tổ chức tốt và động viên giáo viên tham gia Cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học. Tiếp tục bồi dưỡng giáo viên về năng lực nghiên cứu khoa học (chú trọng vào NCKH sư phạm ứng dụng), hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học, nâng cao năng lực, kỹ năng tham gia giáo dục toàn diện đối với toàn thể đội ngũ nhà giáo.
       5. Đánh giá, xếp loại giờ dạy của giáo viên thực hiện theo công văn số 804/SGD&ĐT-GDTrH ngày 12/6/2014 về việc thí điểm sử dụng phiếu kiểm tra, đánh giá xếp loại giờ dạy.
 
 1. Xây dựng đội ngũ giáo viên có năng lực; hạn chế tối đa những giáo viên còn yếu về chuyên môn.
2. Phát huy được đặc thù của các môn chuyên biệt tạo cơ hội để giáo viên được bồi dưỡng chuyên môn.
3. Sàng lọc được những giáo viên còn yếu không chuyển biến để tinh giảm theo Nghị định 108; đồng thời phát hiện những cá nhân có năng lực, phẩm chất bổ sung nguồn quy hoạch cán bộ quản lý nhà trường.
4. Đổi mới kiểm tra, đánh giá
 
         1. Không tổ chức khảo sát học sinh đầu năm học theo Chỉ thị 5105/CT-BGDĐT ngày 03/11/2015 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.
        2. Chỉ đạo và tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét đánh giá học sinh. Thực hiện kiểm tra theo đề chung toàn trường cùng thời điểm với các bài kiểm tra từ 1 tiết trở lên và bài kiểm tra học kỳ, đảm bảo chuẩn kiến thức kỹ năng và phù hợp với đối tượng học sinh.
         3. Đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng chú trọng đánh giá phẩm chất và năng lực học sinh. Đa dạng hoá, phối kết hợp linh hoạt các hình thức đánh giá. Chú trọng đánh giá quá trình: đánh giá trên lớp; đánh giá bằng hồ sơ; đánh giá bằng nhận xét; tăng cường hình thức đánh giá thông qua sản phẩm dự án; bài thuyết trình; kết hợp kết quả đánh giá trong quá trình giáo dục và đánh giá tổng kết cuối kỳ, cuối năm học. Các hình thức kiểm tra, đánh giá đều hướng tới phát triển năng lực của học sinh; coi trọng đánh giá để giúp đỡ học sinh về phương pháp học tập, động viên sự cố gắng, hứng thú học tập của các em trong quá trình dạy học. Việc kiểm tra, đánh giá không chỉ xem học sinh học được cái gì mà quan trọng hơn là biết học sinh học như thế nào, có biết vận dụng không.
         4. Trong quá trình thực hiện các hoạt động dạy học, giáo dục, giáo viên cần coi trọng việc quan sát và hướng dẫn học sinh tự quan sát các hoạt động và kết quả hoạt động học tập, rèn luyện của các em; nhận xét định tính và định lượng về kết quả hoạt động, qua đó đề xuất hoặc triển khai kịp thời các hướng dẫn, góp ý, điều chỉnh nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động học tập, rèn luyện của học sinh.
          5. Chủ động kết hợp một cách hợp lý, hiệu quả giữa trắc nghiệm tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lý thuyết và kiểm tra thực hành, vận dụng một cách hợp lý dạng câu hỏi của chương trình đánh giá học sinh Quốc tế (PISA) trong các đề kiểm tra. Tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn, tăng cường câu hỏi mở với các môn khoa học xã hội và nhân văn. Khi chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét, động viên sự cố gắng tiến bộ của học sinh, kết hợp giữa đánh giá kết quả bài làm với theo dõi sự cố gắng tiến bộ của học sinh để cho điểm hợp lý. Chú ý hướng dẫn học sinh đánh giá lẫn nhau và biết tự đánh giá năng lực của mình.
         6. Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề thi, kiểm tra theo ma trận; tăng cường ra các câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn đúng thay vì chỉ có 1 lựa chọn đúng như trước đây. Tiếp tục nâng cao chất lượng việc kiểm tra cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, triển khai kiểm tra tự luận trong các bài kiểm tra viết  đối với môn ngoại ngữ.
         7. Tăng cường ra câu hỏi, bài tập kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực để bổ sung cho thư viện câu hỏi. Tăng cường xây dựng “Nguồn học liệu mở” (thư viện) câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạch bài dạy, tài liệu tham khảo có chất lượng trên website của Bộ GD&ĐT (tại địa chỉ http://truonghocketnoi.edu.vn). (http://danhgia.truonghocao.edu.vn) về đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực. Khuyến khích các đơn vị xây dựng nguồn học liệu mở trên website của đơn vị.
          8. Tham gia thi học sinh giỏi  lớp 8,9 cấp thành phố; lớp 6,7 cấp trường (theo kế hoạch chỉ đạo).
    1. Đảm bảo chất lượng thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh. Chuyển từ đánh giá một chiều sang đánh giá đa chiều, chuyển từ đánh giá kết quả học tập các môn học sang đánh giá cả quá trình học tập của học sinh. Đảm bảo tính toàn diện trong đánh giá đối với quá trình trưởng thành của mỗi học sinh về phẩm chất, tư cách đạo đức, tác phong lối sống và trình độ kiến thức.
 
    2. Tiếp tục kiểm soát có hiệu quả chất lượng giáo dục của giáo viên và học sinh.
 
5. Tăng cường công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu, phụ đạo học sinh yếu kém
 
          1. Nâng cao chất lượng hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường: Việc phụ đạo, bồi dưỡng học sinh phải được  quan tâm thực hiện ngay trong từng tiết học.
         2. Động viên khuyến khích, tạo điều kiện để học sinh được tham gia các cuộc thi do Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT, Bộ GD&ĐT phát động, tổ chức trong năm học: Nâng cao chất lượng các cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật; vận dụng kiến thức liên môn giải quyết những vấn đề trong thực tiễn cuộc sống; thi giải toán, thi Olympic tiếng anh trên internet, chú trọng việc tổ chức và tham gia thi cuộc thi mới Alice.
         3. Gắn thành tích của giáo viên với hiệu quả công tác bồi dưỡng học sinh giỏi: Giáo viên đã đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp thành phố năm học 2014-2015 phải có học sinh tham gia dự thi học sinh giỏi từ cấp thành phố ở môn học đó (nếu tổ chức thi). Có học sinh tham gia dự thi học sinh giỏi từ 5 môn trở lên. Tổ chức giao lưu, học tập kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi của các đơn vị có nhiều thành tích trong và ngoài tỉnh.
        4. Phòng máy chuẩn bị tốt đường truyền; Hướng dẫn, tuyên truyền cuộc thi qua mạng Internet, động viên để đông đảo học sinh tham gia.
        5. Làm tốt công tác bồi dưỡng tạo nguồn tuyển sinh có chất lượng cho học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục thi vào các trường THPT và THPT Chuyên. Phối hợp với các trường THPT từ giữa học kỳ II tổ chức các hội nghị tư vấn học sinh vào các trường THPT và THPT chuyên.
      1. Giảm thiểu học sinh  yếu kém, duy trì và tăng số lượng chất lượng học sinh đạt giải qua các kỳ thi HSG các cấp. Phát huy tối đa năng lực học tập và năng khiếu của mỗi học sinh.
     2. 100% học sinh tham gia thi vào các trường THPT, nâng cao chất lượng học sinh thi vào trường THPT Chuyên.
6. Kiểm soát chất lượng
 
        1. Hiệu trưởng kiểm soát chất lượng đảm bảo nâng cao chất lượng thực. So sách sự khác biệt giữa các thời điểm, đảm bảo phân tích đánh giá chất lượng giáo dục. Chịu trách nhiệm về chất lượng giáo dục của nhà trường.
         2. Gắn trách nhiệm cụ thể đến từng thành viên trong nhà trường theo nhiệm vụ được phân công, chú ý đến tính bền vững về duy trì kết quả học tập của học sinh giữa 2 cấp học, giữa các lớp học, giữa các môn trong cùng nhóm môn.
       3. Thực hiện tốt các biện pháp “Đảm bảo chất lượng đạt chuẩn bền vững học sinh lớp 5 HTCT Tiểu học lên học lớp 6”.
 
Kiểm soát chất lượng học sinh thi vào THPT, không có khoảng cách giữa kết quả đánh giá học sinh của nhà trường với kết quả từng môn thi. Giảm thiểu học sinh không đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng;  Không có học sinh bị điểm dưới 2 trong kỳ thi tuyển vào lớp 10 THPT
 
 
 
V. XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA.
Tổ chức chỉ đạo và các biện pháp thực hiện Mục tiêu đạt được
          1. Trên cơ sở Thông tư số 47/2012/TT-BGD&ĐT, ngày 07/12/2012 của Bộ trưởng bộ GD&ĐT để duy trì bền vững tiêu chí “Chất lượng giáo dục” của trường đạt chuẩn quốc gia. Không có học sinh bị điểm dưới 2,0 trong kỳ thi tuyển sinh vào THPT; Trường phải có học sinh giỏi cấp tỉnh hoặc học sinh đỗ vào trường THPT chuyên;
          3. Công tác thư viện trường học: Tiếp tục thực hiện theo công văn số 01/PGD&ĐT ngày 29/8/2014 của Phòng GD&ĐT về hướng dẫn công tác thư viện trường học năm học 2014-2015,  triển khai thực hiện thư viện góc lớp.
   Duy trì bền vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí trường đạt chuẩn Quốc gia; Làm tốt công tác lưu giữ hồ sơ trường chuẩn.
 
 
VI. TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG, PHỔ CẬP GIÁO DỤC.
 
Tổ chức chỉ đạo và các biện pháp thực hiện           Mục tiêu đạt được
        1. Là đầu mối của công tác PCGD trên địa bàn phường, có kế hoạch phân công hợp lý cho các nhà trường trong công tác điều tra hộ gia đình, phối hợp tốt giữa các ban ngành, đoàn thể để thực hiện tốt công tác PCGD THCS; tiếp tục tuyên truyền rộng rãi Luật phổ cập giáo dục trong nhân dân. Củng cố và kiện toàn Ban chỉ đạo PCGD và cán bộ giáo viên chuyên trách; Thực hiện tốt việc quản lý và lưu trữ hồ sơ phổ cập giáo dục; coi trọng công tác điều tra cơ bản, rà soát cập nhật số liệu, lưu giữ hồ sơ, hoàn thiện hồ sơ, đảm bảo đúng quy định.
          Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục một cách bền vững. Chú ý quan tâm đến đối tượng học sinh yếu, kém; Rà soát các tiêu chí phổ cập GD THCS theo Nghị định 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục và xóa mù chữ.
          Hiệu trưởng chịu trách nhiệm về chất lượng giáo dục trước Ban chỉ đạo PCGD các cấp.
        2. Tham mưu triển khai đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020
        3. Huy động 100% học sinh trong độ tuổi ra lớp; Tiếp tục học lên sau tốt nghiệp THCS (THPT, trung cấp nghề và học nghề). Duy trì tỷ lệ chuyên cần từ 99,6% trở lên.
 
Củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục THCS, từ đó nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục của thành phố. Tích cực tuyên truyền, ủng hộ xây dựng nông thôn mới đối với 5 xã.
 
 
 
VII. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CBQL, GV
 
 
Tổ chức chỉ đạo và các biện pháp thực hiện      Mục tiêu đạt được
            1. Đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng để nâng cao nhận thức, ý thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục. Tiếp tục tổ chức thực hiện Quy định đạo đức nhà giáo và cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Nâng cao nhận thức cho đội ngũ về vai trò, trách nhiệm, uy tín của mỗi cá nhân đối với cộng đồng và học sinh.
         2. Chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên. Tăng cường chỉ đạo, quản lý công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên, trong đó chú trọng tự bồi dưỡng của giáo viên. Thực hiện có hiệu quả công tác bồi dưỡng thường xuyên, đặc biệt lưu ý công tác tự bồi dưỡng.
         3. Đổi mới công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên về chuyên môn và nghiệp vụ theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên; Chú trọng việc bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán các môn học trong nhà trường..
         4. Triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung tập huấn do sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT tổ chức, trong đó chú ý tới nội dung: Dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực. Chú trọng hoạt động của tổ chuyên môn, đổi mới cách sinh hoạt theo hướng tập trung giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá; Bồi dưỡng giáo viên năng lực nghiên cứu khoa học và hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học; Tăng cường vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh; Tiếp tục tổ chức bồi dưỡng năng lực quản lý, chuyên môn cho tổ trưởng chuyên môn góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà trường.
       5. Tiếp tục phát huy hiệu quả phong trào "Trường giúp trường" trong chuyên môn và trong cuộc sống, giúp đỡ giáo viên còn yếu về chuyên môn. Xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán, tổ trưởng, nhóm trưởng chuyên môn; phát huy vai trò của lực lượng cốt cán trong công tác bồi dưỡng giáo viên.
Tiếp tục cải tiến nâng cao chất lượng các hoạt động sinh hoạt chuyên môn theo hướng: Dạy mẫu, dạy thể nghiệm, dự giờ trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, giải quyết những nội dung, vấn đề trọng tâm và khó của chương trình.
     Tích cực tham gia cuộc thi do các cấp phát động, tổ chức.
100% CBQL,GV đạt chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp, trong đó 80% đạt từ loại  khá trở lên.
 
 
 
VII. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CBQL, GIÁO VIÊN
Tiếp tục nâng cao năng lực chỉ đạo chuyên môn, phát huy vai trò trách nhiệm của Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, cốt cán bộ môn...tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát, công khai chất lượng giáo dục.
Lĩnh vực tạo chuyển biến nổi bật trong năm học: "xây dựng được bộ kế hoạch giáo dục phù hợp; Kiểm soát đảm bảo tính bền vững chất lượng các môn thi vào THPT. Nâng cao chất lượng các môn dự thi học sinh giỏi các cấp”
 
Nhiệm vụ        Tổ chức chỉ đạo và các biện pháp thực hiện Mục tiêu đạt được
1. Công tác kiểm tra.           1. Phát huy hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ trường học, tập trung vào công tác quản lý, dạy học, chất lượng giáo dục. Nhà trường thành lập Ban kiểm tra chất lượng các hoạt động giáo dục, xây dựng kế hoạch và nội dung kiểm tra, tự kiểm tra, tập trung vào công tác chuyên môn, quản lý chất lượng giáo dục, kỷ cương nề nếp trong nhà trường, công tác dạy thêm học thêm.
          2. Hình thức kiểm tra: Có báo trước và đột xuất, tăng cường kiểm tra đột xuất; xử lý nghiêm các sai phạm qua kiểm tra. Hàng tháng BGH có đánh giá nhận xét kết quả công tác kiểm tra, tự kiểm tra với đội ngũ trong nhà trường tại cuộc họp HĐSP.
         3. Tiếp tục thực hiện tốt việc “Kiểm soát đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục”; kiểm soát chất lượng với yêu cầu thực chất.
 Phát hiện và kịp thời để có tư vấn, chỉnh sửa nâng cao hiệu lực quản lý.
 
2. Kiểm định chất lượng giáo dục
 
         1. Triển khai và áp dụng có hiệu quả phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục. Nhà trường đăng ký đánh giá ngoài trong năm học 2015-2016.
          2. Chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, đúng hưỡng dẫn, có tác dụng thiết thực, đảm bảo kế hoạch thời gian quy định. Thông qua công tác KĐCL xác định được những điểm còn yếu để đề ra nhiệm vụ giải pháp cải tiến không ngừng nâng cao chất lượng.
Công tác KĐCL vừa là nhiệm vụ đồng thời là một trong những giải pháp quan trọng để đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục.
3. Công tác thi đua khen thưởng; viết sáng kiên, đề tài nghiên cứu khoa học.          1. Tổ chức phát động thi đua tới 100% cán bộ giáo viên, học sinh; Tổ chức đăng ký thi đua, ký cam kết thi đua. Nhà trường phối hợp với công đoàn tổ chức các đợt thi đua trong năm học. Mỗi đợt thi đua có chủ đề và tập trung vào một số nội dung trọng tâm, sau mỗi đợt thi đua có sơ kết, đánh giá và khen thưởng. Kịp thời động viên khuyến khích cá nhân điển hình tiên tiến.
        2. Phát động phong trào viết sáng kiến, nghiên cứu khoa học sâu rộng trong nhà trường; tổ chức tư vấn, giúp đỡ, hỗ trợ đối với các cá nhân khi nghiên cứu khoa học. Nhân rộng những cải tiến, cách làm hay trong hoạt động giáo dục nhà trường.
Tạo động lực thúc đẩy việc thực hiện chức trách nhiệm vụ; nâng cao hiệu quả giáo dục.
 
4. Tiếp tục nâng cao năng lực tham mưu, chỉ đạo, quản lý của Hiệu trưởng
 
           1. Tăng quyền chủ động của Hiệu trưởng trong việc xây dựng, thực hiện kế hoạch giáo dục, xây dựng các qui định chuyên môn trong nhà trường, Hiệu trưởng là nòng cốt chuyên môn của nhà trường. Xác định rõ trách nhiệm của hiệu trưởng trường học trước nhân dân và Nhà nước về chất lượng giáo dục. Nâng cao năng lực của Hiệu trưởng trong công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, phát huy vai trò trách nhiệm trong công tác đầu mối tham mưu các vấn đề về giáo dục trên địa bàn xã, phường.
         2. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý: sử dụng phần mềm máy tính trong việc quản lý hoạt động giảng dạy của giáo viên, quản lý kết quả học tập, rèn luyện của học sinh, xếp thời khoá biểu, quản lý thư viện trường học...Tích cực thực hiện thông tin 2 chiều qua mạng Internet. Khai thác sử dụng có hiệu quả  website nhà trường.
           3. Thực hiện “Ba công khai” đúng quy định. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường.
            4. Tăng cường vai trò của chi bộ Đảng, Đoàn thanh niên, Công đoàn, đặc biệt tổ chuyên môn, tổ chủ nhiệm trong các hoạt động;
            5. Tổ chức giao lưu, học tập chia sẻ kinh nghiệm với các trường trên cùng địa bàn, trong và ngoài tỉnh...
Nâng cao vai trò trách nhiệm của Hiệu trưởng trong việc thực hiện các nhiệm vụ giáo dục của nhà trường
 
5. Thực hiện thông tin báo cáo theo định kỳ
 
      Thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định, đảm bảo thông tin chính xác, kịp thời và đầy đủ. Có chế độ cập nhật, lưu trữ thông tin giáo dục, coi thông tin báo cáo là một trong các hoạt động quan trọng của công tác quản lý giáo dục trong các nhà trường. Tiếp tục ứng dụng tin học vào việc nhận và gửi công văn hàng ngày. Thực hiện mở hộp thư tối thiểu 2 lần/ngày (sáng 9h00, chiều 17h00).
       - Đối với những vụ việc đặc biệt và đột xuất cần báo cáo ngay về Phòng Giáo dục để giải quyết kịp thời. 
Thông tin kịp thời, chính xác , đúng quy định, hệ thống hóa phần mềm thông tin.
6. Tiếp tục đẩy mạnh công tác XHHGD; Tăng cường CSVC chất, trang thiết bị trường học         1. Phát huy có hiệu quả công tác phối hợp giáo dục giữa gia đình - nhà trường - xã hội; thực hiện “dân vận khéo”, tuyên truyền vận động, tăng cường ủng hộ, đóng góp công sức, tiền của, nhất là nhận thức của người dân về giáo dục.
          2. Sử dụng hiệu quả các nguồn kinh phí để tăng cường trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Tăng cường thực hiện xã hội hóa giáo dục để xây dựng, cải tạo cảnh quan trường lớp; xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh để thu hút học sinh đến trường, tổ chức các hoạt động giáo dục.
          3. Quản lý, phối hợp hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011
Huy động các lực lượng xã hội tham gia vào hoạt động giáo dục
 
        E. NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ TRONG NHÀ TRƯỜNG
          1. Lãnh đạo nhà trường.
          + Hiệu trưởng.
Triển khai đầy đủ mọi văn bản của cấp trên tới toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường. Bố trí thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát hợp lý, phù hợp, đạt hiệu quả. 
  Phụ trách chung, điều hành mọi hoạt động của nhà trường. Chịu trách nhiệm trước cấp trên về chất lượng giáo dục của nhà trường.  Chịu trách nhiệm về chất lượng các loại kế hoạch xây dựng trong năm học(Xây dựng và kiểm soát), thống nhất phân công nhiệm vụ cho từng bộ phận, cá nhân phù hợp.
           Quản lý các loại hồ sơ của nhà trường
           Thực hiện chế độ hội họp đúng quy định
           Dạy đúng chuyên môn, đủ số tiết theo quy định.
           Tổ chức thực hiện các hoạt động của nhà trường theo đúng kế hoạch và chỉ đạo của cấp trên. Trong quá trình thực hiện có điều chỉnh, bổ xung hợp lý.
          * Lưu ý: Trong việc xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện chú ý những nội dung mới so với năm học trước.
           + Phó hiệu trưởng.
          Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của hiệu trưởng.
 Phối hợp, hỗ trợ hiệu trưởng trong công tác quản lý. Điều hành hoạt động của nhà  trường  khi hiệu trưởng vắng mặt.
  Chú ý những nội dung mới về chỉ đạo chuyên môn trong quá trình thực hiện.
2. Tổ chuyên môn:
Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường, tình hình thực tế của tổ xây dựng kế hoạch phù hợp, đảm bảo tính khả thi, triển khai thực hiện có hiệu quả.
Có kế hoạch cụ thể về bồi dưỡng giáo viên, đội ngũ kế cận, hướng dẫn giáo viên lựa chọn đăng ký chuyên đề, SKKN, NCKH, bồi dưỡng các đối tượng học sinh.
Tích cực phối kết hợp các tổ chuyên môn trong nhà trường, với tổ chuyên môn của các trường trên cùng địa bàn trao đổi, rút kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng giáo viên, học sinh.
Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc vận dụng những vấn đề đổi mới về phương pháp dạy học. Rút kinh nghiệm có sự điều chỉnh, bổ sung công tác bồi dưỡng các đối tượng học sinh. 
 
3. Công đoàn
            Xây dựng kế hoạch theo hướng dẫn của Công đoàn cấp trên và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường  phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường.        
                    Xây dựng khối đoàn kết nội bộ tốt trong nhà trường, có tinh thần giúp đỡ lẫn nhau trong công tác cũng như trong cuộc sống.
          Đẩy mạnh cuộc vận động: Dân chủ - kỷ cương – tình thương – trách nhiệm. Cụ thể hóa bằng việc thực hiện chủ đề năm học và các cuộc vận động lớn trong năm học. Xây dựng nội dung sinh hoạt tư tưởng, nâng cao nhận thức cho đội ngũ với phương châm: Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và phát huy tinh thần sáng tạo đối với công việc được giao.
           4. Công tác đội thiếu niên.
Nghiêm túc thực hiện theo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường
  Xây dựng kế hoạch hoạt động theo hướng dẫn của cấp trên, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường.
 Tổ chức phát động thi đua giữa các chi đội, hướng tới nhiệm vụ trọng tâm của năm học, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực
   Đẩy mạnh hoạt động của đội cờ đỏ, phát huy tốt tác dụng của việc theo dõi thi đua.
            Thực hiện nghiêm túc chương trình hoạt động ngoài giờ lên lớp.
            Huy động học sinh tham gia đầy đủ, nhiệt tình các cuộc thi trong năm học.
          phối hợp tốt với GVCN tuyên truyền, giáo dục cho học sinh thực hiện tốt, nội quy, quy định của trường của lớp, nghiêm chỉnh chấp hành luật pháp, luật giao thông đường bộ.
          5. Công tác Đoàn thanh niên.
           Tích cực tham mưu với đoàn phường, chỉ đạo xây dựng kế hoạch hoạt động của Đoàn phù hợp.      
            Đảm bảo sinh hoạt Đoàn viên theo đúng quy định, phát huy vai trò của Chi đoàn với công tác Đội.
           Chủ động tham gia các hoạt động cùng liên đội có hiệu quả.
 Bồi dưỡng phát triển Đoàn đúng quy định.
          6. Đối với giáo viên phải thực hiện tốt các quy định sau.
           đặc biệt quan tâm việc đổi mới PPDH trong từng môn học, đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh
           Thực hiện nghiêm túc các quy định về chuyên môn của ngành, có sáng tạo trong vận dụng. Chú ý vận dụng đổi mới trong công tác soạn, giảng, thường xuyên làm và sử dụng đồ dùng, TBDH có hiệu quả. khai thác tư liệu trên mạng, ứng dụng vào dạy học hợp lý.
                    Có thói quen xem bảng thông báo hàng ngày để thực hiện.
          100% giáo viên tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chuyên môn, các buổi sinh hoạt ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp. Nâng cao tính trung thực, nghiêm túc thực hiện kỷ luật lao động.
          Thực hiện nghiêm túc quy chế cơ quan. Có trách nhiệm bảo vệ danh dự và uy tín của nhà giáo.
         
          7. Tổ văn phòng
           Đảm bảo chế độ chính sách cho cán bộ giáo viên theo quy định. Tham mưu cho hiệu trưởng về công tác tài chính, CSVC đảm bảo nguyên tắc tài chính.
          Nhận công văn, nộp báo cáo, phụ trách y tế trường học. Quản lý sổ gọi tên - ghi điểm, sổ ghi đầu bài. quản lý hồ sơ lưu trữ các văn bản, công văn, sổ cấp phát văn bằng chứng chỉ. Sổ theo dõi sức khỏe của học sinh
       Phụ trách thiết bị trường học, thư viện.
Chịu trách nhiệm an ninh trường học, trông coi tài sản của nhà trường 24/24 giờ. Phối hợp với bảo vệ trường THCS lý Tự Trọng, tiểu học Bắc Lệnh, bảo vệ dân phố tổ 1,2 phường Bắc Lệnh về an ninh trật tự của 3 nhà trường.
( Bảo vệ)
          Lưu ý: Ngoài ra các thành viên thực hiện các nhiệm vụ khác phục vụ hoạt động dạy và học, hoạt động tập thể của nhà trường theo sự  phân công của hiệu trưởng khi cần.
          Quán triệt sâu sắc kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường tới từng cán bộ, giáo viên, nhân viên, để có phương hướng phấn đấu thực hiện tốt chỉ tiêu, kế hoạch năm học 2014-2015.
 
Nơi Nhận:                                                                              HIỆU TRƯỞNG
  - Phòng GD&ĐT
  - Lãnh đạo nhà trường
  - Lưu văn phòng
 
                                                                                      
                                                                                              Vũ Thị Bích Liên
 

KẾ HOẠCH  HOẠT ĐỘNG THÁNG
Năm học 2015 – 2016
(Kèm theo Kế hoạch số    /KH-THCS, ngày 24/ 9/2015 của trường THCS Bắc Lệnh)
Thời gian Nội dung công việc
Tháng 8/2015 CM: - Thực hiện trả phép đúng quy định
- Tham gia BDGV hè 2015.
- Chuẩn bị tốt điều kiện và triển khai nhiêm vụ năm học mới.
- Học sinh tập trung 11/8/2015. Giúp đỡ học sinh lớp 6 làm quen với những quy đinh của nhà trường.
- Tổ chức thi lại xét lên lớp cho học sinh khối 7,8,9.
- Khảo sát chọ học sinh học Tiếng Anh hệ 10 năm ở khối 6,7.
- Điều tra PCGD THCS-THPT
- Phân công nhiệm vụ năm học, học chính thức từ 17/8/2015
- Phân tích kết quả thi vào lớp 10 THPT
- Khảo sát chọn học sinh học Tiếng Anh hệ 10 năm
- Hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép dạy thêm, học thêm.
- Ban giám hiệu kiểm tra nền nếp GV, HS đầu năm học.
- Hướng dẫn giáo viên tiến hành làm sổ sách cá nhân. Phân công xây dựng các loại hồ sơ sổ sách của nhà trường
- Phân công các tiểu ban chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới
- Triển khai các chuyên đề bồi dưỡng hè vào soạn giảng
- Dự tổng kết năm học.
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học.
- Xây dựng kế hoạch BDTX, lựa chọn mô đun phù hợp, sát thực tế
- Tham gia tập huấn " Nâng cao năng lực hiệu trưởng..."
Lao động - CSVC
- Chuẩn bị đủ văn phòng phẩm cho giáo viên.
- Vệ sinh trường lớp.
- Chăm sóc vườn hoa cây cảnh.
- Nghiệm thu công trình sửa chữa trong hè.
Đoàn thể- văn thể
- Duy trì hoạt động giữa giờ, hát đầu giờ.
- Đội văn nghệ, nghi thức tập luyện chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới.
- Nhận bàn giao học sinh từ địa phương.
 
 
Tháng 9/2015
Chuyên môn
- Tổ chức tốt lễ khai giảng năm học mới. Phát động thi đua đợt I từ 5/9 đến 20/11
- Nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của Bộ, Sở, Phòng, xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học( Nộp 25/9). Đăng ký chỉ tiêu năm học.
- Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục năm 2016, nộp phòng GD&ĐT đúng thời gian quy định(5/10/2015).
- Học tập nhiệm vụ năm học, triển khai các văn bản của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT, của UBND tỉnh, TP Lao Cai
- Tổ chức Bồi dưỡng các đối tượng học sinh.
- Tổ chức hội giảng cấp tổ.
- Tập hợp số liệu, báo cáo đầu năm.
- đăng ký chuyên đề BDGV
- Xây dựng kế hoạch BDTX, phê duyệt kế hoạch của giáo viên.
- Đăng ký thi đua cá nhân, tập thể, cá nhân đăng ký chỉ tiêu môn dạy.
- Tham gia bồi dưỡng giáo viên đợt 2 gồm các môn: Thể dục, Âm nhạc, Mĩ thuật, Công nghệ, Giáo dục công dân, Tiếng Anh, Tin học.
- Kiểm tra nội bộ nhà trường: Hà; Bích Thủy; Bùi Bích.
 - Kiểm tra việc sử dụng đồ dùng thiết bị của giáo viên.
- Hoàn thiện hồ sơ công tác KĐCL, chuẩn bị đón đoàn kiểm tra đánh giá ngoài của Tỉnh.
- Hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép dạy thêm, học thêm.
- Tham gia hội thảo cấp Tỉnh " Xây dựng kế hoạch giáo dục".
 - Thống nhất kế hoạch dạy nghề phổ thông cho HS khối 8.
- Tham gia các lớp tập huấn theo kế hoạch của phòng.
  Lao động:
Lao động chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ: 9A
- Vệ sinh trường lớp, chăm sóc bồn hoa cây cảnh
- Tổng vệ sinh cơ quan theo kế hoạch.
 Đoàn thể, văn thể:
- Tham gia hội trại kỷ niệm 60 năm TT công ty A PA Tít VN.
 - Tổ chức ngoại khóa tuyên truyền luật giao thông đường bộ
- Hội nghị CBCC cấp tổ.
- Tổ chức hội nghị phụ huynh toàn trường
- Tổ chức trung thu( Rằm tháng 8) cho học sinh toàn trường.
Tháng 10/2015 Chuyên môn
- Bồi dưỡng học sinh giỏi các môn văn hóa khối 8,9, giải toán trên mạng. Phụ đạo học sinh yếu kém.
- Kiểm tra việc thực hiện chương trình ở tất cả các môn học đặc biệt những nội dung mới trong năm học.
-  Các tổ chuyên môn triển khai các chuyên đề
- Hội giảng cấp tổ, chú ý đến chuyên đề đã bồi dưỡng trong hè 2015, đổi mới phương pháp dạy học qua ứng dụng CNTT.  
- Kiểm tra nội bộ trường học: Vũ Hương; Hồ Nga; Nguyệt.
- Hoàn thành cập nhật phần mềm PCGD, duyệt theo kế hoạch(15/10)
- Tuyên truyền pháp luật đợt II năm 2014.
- Thành lập tổ kiểm tra công tác dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường đối với giáo viên nhà trường.
- CCaapj nhật phần mềm về công tác KĐCL. Đón đoàn kiểm tra đánh giá ngoài của Tỉnh.
 Lao động;
 - Vệ sinh trường lớp, chăm sóc cây, vườn hoa
 - Lao động chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ: 9B
- Lao động " Em yêu đường sắt quê em"
 Đoàn thể, văn thể
 - Duy trì nền nếp TD giữa giờ,hát đầu giờ,luyện tập một số bài hát điệu múa tập thể mới
- Đội nghi thức, đội văn nghệ tập luyện theo kế hoạch( Chuẩn bị cho 20/11)
- Hội nghị CBCC; Đại hội Liên đội.
- Tọa đàm kỷ niệm 20/10
 
 
 
 
 
Tháng 11/2015
Chuyên môn
- Phát đông phong trào thi đua: "Tuần học tôt, ngày học tốt". Sơ kết thi đua đợt I.
- Bồi dưỡng học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 8,9 và giải toán trên mạng Internet.
- Thi học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 cấp trường. Bồi dưỡng đội tuyển dự thi cấp Thành phố.
 - Chuẩn bị tốt các hoạt động hướng tới kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Tham gia lễ tuyên dương khen thưởng cấp thành phố
- Hướng dẫn tổ chức các hoạt động NGLL theo chủ điểm tháng 11
- Hoàn thiện hội giảng cấp tổ, tiến hành hội giảng cấp trường
- Kiểm tra toàn diện hồ sơ sổ sách giáo viên
- Kiểm tra nội bộ trường học: Phượng; Bông; Thọ.
lao động
 - Vệ sinh trường lớp, chăm sóc cây, bồn hoa.
 - Chăm sóc Nghĩa Trang liệt sỹ: 8A.
  Đoàn thể, văn thể
 - Tổ chức lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
 - Tập múa hát tập thể theo kế hoạch của đội.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tháng 12/2015
 
 
 
 
 
 
 
 
Chuyên môn
 - Bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém.
  Thi giải toán trên mạng Internet cấp trường. Dự thi HSG lớp 9 các môn văn hóa cấp thành phố.
 - Hội giảng cấp trường.
 - Lên kế hoạch ôn tập, kiểm tra học kỳ, sơ kết học kỳI.
- Thu bài dự thi bài giảng tích hợp(GV), nghiên cứu khoa học(HS) nộp Phòng GD&ĐT.
 - Kiểm tra nội bộ: Lan; Phú; Đường.
 - Sơ kết rút kinh nghiệm công tác phụ đạo học sinh yếu kém.
- Tổ chức sơ kết học kỳ I.
 
 
Lao động
 - Chăm sóc vườn hoa, cây cảnh
 - Chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ: 8B
 - Tu sửa cảnh quan trường học.
  Đoàn thể, văn thể
 - Tổ chức hội nghị phụ huynh các lớp.
 - Tuyên truyền truyền thống yêu nước nhân ngày quốc phòng toàn dân 22/12.
 - Tập luyện văn nghệ, nghi thức phục vụ lễ sơ kết kỳ I
 
Tháng 1/2016 Chuyên môn
- Tái giảng học kỳ II
- Bồi dưỡng HSG, phụ đạo học sinh yếu kém.
- Dự thi Olympic Tiếng Anh qua mạng cấp Thành phố
- Thu bài dự thi vận dụng kiến thức liên môn giải quyết tình huống thực tiễn.
- Kiểm tra kiến thức chuyên môn nghiệp vụ đối với GV đăng ký GV giỏi cấp trường.
- KT nội bộ trường học: Trần Mai; Trịnh Thị Kim Toan; Ngô Thủy.
- Các tổ chuyên môn triển khai các chuyên đề
Lao động
  - Chăm sóc vườn hoa cây cảnh
 - Chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ: 7A
  Đoàn thể, văn thể
 - Duy trì nền nếp hoạt động giữa giờ, hát đầu giờ, múa hát tập thể
 - Đội trông, đội nghi thức duy trì tập luyện
- Kết hợp với trung tâm y tế dự phòng tổ chức khám bệnh cho học sinh khối 6,7,8, 9.
Tháng 2/2016  Chuyên môn
- Bồi dưỡng đội tuyển HSG 9 dự thi cấp tỉnh;
- Thu bài dự thi cấp Thành phố: Vận dụng kiến thức liên môn giải quyết tình huống thực tiễn.
- Tổng kết hội giảng vòng trường;
- Nghỉ tết nguyên đán (4/2 đến 14/2/2016).
- Kiểm tra toàn diện hồ sơ sổ sách giáo viên.
- Tự học tập bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ
- Kiểm tra nội bộ: Lê nga; Vũ Liên; Hoa.
 Lao động
- Xây dựng kế hoạch bảo vệ tài sản nhà trường trong dịp nghỉ tết Nguyên Đán
- Trồng cây đầu xuân, chăm sóc bồn hoa, cây cảnh
- Chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ: 7B
Đoàn thể, văn thể
- Xây dựng kế hoạch hoạt đông ngày 8/3, 26/3
- Duy trì hoạt động giữa giờ
Tháng 3/2016 Chuyên môn
- Tổ chức bồi dưỡng đội tuyển HSG lớp 9, tham dự kỳ thi cấp tỉnh.
- Dự thi giải toán trên mạng Internet trên mạng cấp Thành phố, cấp Tỉnh.
- Sơ kết thi đua đợt III. Phát động thi đua đợt 4
 - Kiểm tra rà soát việc thực hiện chương trình
 - Dự giờ khảo sát việc phụ đạo học sinh yếu kém
 - Kiểm tra việc sử dụng đồ dùng thiết bị dạy học của học sinh
 - Kiểm tra nội bộ: Đặng Nga, Dung;
- Phối hợp với TTGDTX số 2 tổ chức thi nghề phổ thông.
Lao động
 - Chăm sóc bồn hoa cây cảnh
 - Chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ: 6A
Đoàn thể, văn thể
- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 8/3, 26/3
- Duy trì hoạt động giữa giờ.
Tháng 4/2016 Chuyên môn
- Tổ chức thi học sinh giỏi cấp trường khối 8( Đầu tháng).Tham gia thi học sinh giỏi các môn lớp 8 cấp thành phố;
-  Tích cực phụ đạo học sinh yếu kém, khảo sát chất lượng phụ đạo.
 - Kiểm tra nội bộ; Nguyễn Hương; Hồng Thủy; Đặng Anh.
-  Rà soát hồ sơ học sinh lớp 9
 - Kiểm tra toàn diện hồ sơ sổ sách giáo viên
 - Lên kế hoach ôn tập học kỳ II, đặc biệt chú ý học sinh lớp cuối cấp
 Lao động
- Vệ sinh trường lớp, cống rãnh
- Chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ: 6B
Đoànthể,vănthể
-  Duy trì nền nếp hoạt động giữa giờ
- Tăng cường hoạt động đội cờ đỏ
 - Tập luyện văn nghệ chuẩn bị lễ tổng kết năm học.
 - Tổ chức hội nghị tư vấn cho phụ huynh khối 9 về cách ôn tập và chọn trường để dự thi sau khi hoàn thành chương trình THCS.
Tháng 5/2016 Chuyên môn
 - Tổ chức tốt ôn tập học kỳ II, thi học kỳ theo hướng dẫn của phòng, sở.
 Hoàn thiện hồ sơ kiểm tra nội bộ trường học
 - Hoàn thành chương trình, xét duyệt 2 mặt giáo dục học sinh.
 - Họp bình xét thi đua, xếp loại chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên, hoàn thiện hồ sơ thi đua.
 - Xét tốt nghiệp THCS. Bồi dưỡng học sinh thi vào THPT.
 - Sơ kết 6 tháng đầu năm công tác PCGD.
 - Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh trong hè.
 - Phối hợp nghiệm thu học sinh lớp 5. Lập kế hoạch tuyển sinh học sinh lớp 6 năm học mới.
 - Tổng kết năm học. Nộp báo cáo đúng thời gian quy định.
Lao động
 - Vệ sinh trường lớp, chăm sóc bồn hoa cây cảnh.
 - Kiểm kê tài sản nhà trường.
 - Lập phương án bảo vệ tài sản trong dịp hè.
 - Dự trù xây dựng sửa chữa trong hè 2015.
 Đoàn thể, văn thể
- Tổng kết các hoạt động Đoàn, Đội.
- Đại hội cháu ngoan Bác Hồ.
- Hội nghị phụ huynh cuối năm.
- cấp giấy sinh hoạt hè, bàn giao HS về địa phương
Tháng 6/2016 - Tham dự lễ tuyên dương khen thưởng học sinh tiêu biểu xuất sắc các cấp.
- Xét thi đua cá nhân, tập thể theo khối thi đua. Hoàn thiện hồ sơ thi đua.
- Duyệt kết quả tốt nghiệp lớp 9.
- Bồi dưỡng học sinh dự thi vào THPT
- Sửa chữa CSVC trong hè theo kế hoạch
 
Tháng 7/2016
 
 
- Sửa chữa CSVC trong hè
- Tuyển sinh lớp 6. Duyệt kết quả tuyển sinh với phòng GD&ĐT
- Tổng hợp kết quả thi tuyển  vào lớp 10 THPT, THPT chuyên.
- Bồi dưỡng học sinh khối 7,8,9 mới theo cấp phép của phòng giáo dục.
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ LÃNH ĐẠO, CHUYÊN VIÊN CHỈ ĐẠO GIÁO DỤC THCS
(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-PGD&ĐT ngày       /9/2015 của  phòng GD&ĐT )
Stt Họ và tên Nhiệm vụ cụ thể
I LÃNH ĐẠO  
  Đ/c Trần Quốc Việt- Phó trưởng phòng GD&ĐT Phụ trách công tác chỉ đạo chuyên môn chung bậc học THCS giáo dục thành phố Lào Cai
II CHUYÊN VIÊN  
1 Nguyễn Xuân Hường - Phụ trách chung tổ chuyên môn; Phụ trách chuyên môn cấp học THCS;
- Xây dựng kế hoạch dạy học bậc THCS. Phụ trách công tác nghiệp vụ Chi bộ; Phụ trách công tác thi đua khen thưởng; Phụ trách công tác Thanh tra, kiểm tra;  Phụ trách công tác trường chuẩn
- Nhóm chuyên môn: Toán, Lý.
* Phụ trách giáo dục phường Bắc Cường.
2 Nguyễn Thu Loan - Phụ trách: Công tác tuyển sinh; trường học mới Việt Nam cấp THCS; Kiểm định chất lượng chung 3 cấp học.
- Phụ trách nhóm chuyên môn: Văn, Sử, GDCD; Phụ trách công tác tổ chức các kỳ thi học sinh THCS, GV THCS;  Phụ đạo học sinh yếu, kém; bồi dưỡng học sinh giỏi. Phụ trách công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên THCS; Phụ trach công tác dạy thêm, học thêm.
* Phụ trách giáo dục phường Cốc Lếu, xã Đồng Tuyển.
3 Đinh Ngọc Khắc - Phụ trách công tác nghiên cứu khoa học; Vận dụng kiến thức liên môn,  tích hợp, bài giảng điện tử, thanh thiếu niên sáng tạo.Công nghệ thông tin; Các cuộc thi qua mạng. Phụ trách công tác xét tốt nghiệp và in bằng tốt nghiệp.Nhóm chuyên môn: Toán, Lý, Hóa;  
* Phụ trách giáo dục phường Duyên Hải;
4  Mai Công Hùng - Phụ trách công tác Phổ cập giáo dục chung toàn ngành; phổ cập GDTHCS; Công tác xóa mù chữ; học sinh khuyết tật học hòa nhập. Phụ trách Mô hình trường học gắn với thực tiễn.  Phụ trách nhóm chuyên môn: Sinh, Hóa, Địa. Phụ trách trung tâm học tập cộng đồng; Công tác nông thôn mới.  Phụ trách công tác trường chuẩn, thư viện chuẩn.Phụ trách công tác Đoàn TNCSHCM; Tổng hợp số liệu bậc học THCS.
* Phụ trách giáo dục Xã Hợp Thành, Cam Đường.
5 Trịnh Thu Hằng - Phụ trách Đề án ngoại ngữ 2020 chung các trường TH và THCS; hỗ trợ chuyên đề phát triển ngoại ngữ cho trẻ mầm non. Phụ trách các môn chuyên biệt: Âm nhạc, Mỹ Thuật, Thể Dục, Tin học, Công nghệ; Tiếng Anh;
- Phụ trách công tác chuyển trường. Phụ trách công tác y tế trường học. Phụ trách hoạt động trải nghiệm, tham quan học tập, đối ngoại.
 Phụ trách giáo dục Phương Bắc Lệnh.
 PHÒNG GD&ĐT TP LÁO CAI               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS BẮC LỆNH                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                       
     Số:       /KH-THCS                            Bắc lệnh, ngày 24 tháng 9  năm 2015
 
KẾ HOẠCH
 thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 - 2016
 
Căn cứ công văn số 4509/BGD&ĐT-GDTrH ngày 03/9/2015 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Trung học năm học 2015 – 2016; Công văn số 1363/SGD&ĐT-GDTrH ngày 07/9/2014 của Sở GD&ĐT Lào Cai về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2015 – 2016; Kế hoạch số 19/KH- PGD&ĐT ngày 17/9/2015 của phòng GD&ĐT thành phố Lào cai về chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 cấp THCS.
Căn cứ kết quả đạt được của năm học 2014-2015 và tình hình thực tế, trường THCS Bắc lệnh xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 như sau:
 A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Thống nhất kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trong từng nội dung công việc, đảm bảo tiến độ thời gian và hiệu quả công việc.
- Giúp công tác quản lý, chỉ đạo mọi hoạt động của nhà trường sát với thực tế, tổ chức thực hiện đảm bảo hoàn thành các mục tiêu giáo dục do phòng giáo dục và đào tạo giao cho nhà trường năm học 2015-2016.
-  Làm căn cứ để các tổ chuyên môn, tổ chức đoàn thể trong nhà trường xây dựng kế hoạch với nội dung thiết thực, chỉ tiêu cụ thể, đề ra các giải pháp, biện pháp phù hợp với đặc thù bộ môn và điều kiện nhà trường để nâng cao chất lượng, hiệu quả, giáo dục toàn diện.
2. Yêu cầu
Căn cứ kế hoạch chỉ đạo của Phòng GD&ĐT, phân tích những việc nhà trường đã làm được, đã làm nhưng hiệu quả chưa cao, những tồn tại và chỉ rõ nguyên nhân của tồn tại, xây dựng kế hoạch đảm bảo thiết thực, chỉ tiêu cụ thể, từ đó đề ra các giải pháp, biện pháp thực hiện phù hợp với điều kiện nhà trường, nhằm nâng cao chất lượng học sinh đại trà, chất lượng mũi nhọn, đặc biệt chú trọng chất lượng lớp cuối cấp, chất lượng thi vào THPT.
 
B. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH ĐẦU NĂM HỌC
*  Đội ngũ nhà giáo:      
         - Tổng số CBGV - NV 26; Biên chế 25; Hợp đồng 1( Bảo vệ)
       - Trong đó: Nữ 23, Nam 3, Đảng viên 16; CBQL 2; Giáo viên 21( 3 đ/c kiêm nhiệm công tác thư viện, thiết bị trường học, tổng phụ trách đội); NV 3.
      - Biên chế thành 3 tổ chuyên môn, 1 tổ hành chính:
      + Tổ văn - Sử - Âm nhạc - GDCD: 7 đ/c( 1 CBQL)
      + Tổ toán - Lý - Tin - Công nghệ: 8 đ/c(1 CBQL).
      + Tổ sinh - Hóa - Địa - Ngoại ngữ -TD - MT- Nhạc : 8 đ/c.
      + Tổ hành chính: 03 đ/c.
          * Học sinh: 10 lớp- 342 HS; Nữ 155; DT 13; Nữ DT 8.
  Trong đó: Khối 6: 3 lớp - 94 HS; Khối 7: 3 lớp - 99 HS; Khối 8: 2 lớp - 85 HS; Khối 9: 2 lớp - 64 HS
1. Thuận lợi
 Có sự quan tâm sâu sát của phòng GD&ĐT Thành phố lào cai, của cấp ủy chính quyền địa phương, các cơ quan ban ngành, được sự ủng hộ và phối hợp chặt chẽ của cha mẹ học sinh.
           Chất lượng học sinh tiếp tục được kiểm soát, đánh giá thực chất thể hiện qua kết quả thi vào THPT. Đó là động lực thúc đẩy phong trào dạy và học của nhà trường.
           100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn.Trong đó trên chuẩn 20; Đạt chuẩn 3. Gần đủ giáo viên theo cơ cấu bộ môn( Thiếu giáo viên GDCD). Trường được bổ sung 2 giáo viên(Toán, văn)
          Tỷ lệ giáo viên dạy giỏi các cấp tương đối cao: Cấp Thành phố 52,1%. Cấp tỉnh 17,3%.
 Đội ngũ giáo viên khả năng ứng dụng CNTT tốt.
  CSVC nhà trường được đầu tư nâng cấp, đủ phòng học, bàn ghế học 1 ca. Có 5 phòng học chức năng, đã được bổ sung thiết bị, thư viện đạt chuẩn, hằng năm có bổ sung tài liệu phục vụ cho dạy và học của giáo viên và học sinh.
           Có sân chơi bãi tập rộng thoáng, đủ điều kiện cho học sinh học tập và tổ chức các hoạt động tập thể.
          Trường đăng ký đánh giá ngoài trong năm học 2015 - 2016.
2. Khó khăn, hạn chế
 Một vài giáo viên còn hạn chế về chuyên môn, sức ỳ lớn, quản lý học sinh và sử lý tình huống sư phạm hiệu quả chưa cao. Kết quả trong việc tự bồi dưỡng có đồng chí chưa bền vững, chưa nỗ lực vượt khó vươn lên trong các hoạt động chuyên môn. Đánh giá chất lượng học tập của học sinh chưa sát thực tế. Chưa rèn được cho học sinh tính tự giác trong học tập và tu dưỡng đạo đức.   
 GV cốt cán, mũi nhọn của nhà trường phục vụ công tác bồi dưỡng học sinh giỏi thiếu, trường phải liên kết, mời giáo viên trường khác tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi. Giáo viên được bổ sung về kế cận chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ giao, phần nào ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được phân công.
Một đồng chí giáo viên môn chuyên biệt(Tin học) nghỉ chế độ từ 1/10 nhưng không có giáo viên tăng cường( 20 tiết/tuần); Một đồng chí chuyên môn văn mới chuyển về có thể phải nghỉ điều trị lâu dài( Dưỡng thai)
 Một số đồng chí có hoàn cảnh gia đình khó khăn( Chồng bị bệnh hiểm nghèo, bản thân mắc bệnh phải điều trị lâu dài).
           Một số học sinh hoàn cảnh gia đình éo le, khó khăn, sự quan tâm của gia đình tới việc học tập của các em chưa đáp ứng được yêu cầu của  môn học.
 Các trò chơi điện tử, các quan hệ xã hội lôi kéo làm ảnh hưởng đến việc rèn luyện đạo đức và học tập của 1 số học sinh. Một số gia đình chưa quản lý chặt chẽ các em trong giờ tự học. Công tác giáo dục đạo đức học sinh gặp không ít khó khăn do đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh THCS.
 Trường được chỉ đạo dạy môn Tiếng Anh hệ 10 năm( Lớp 6- 1 lớp; Lớp 7- 2 lớp), giáo viên khó khăn trong việc tiếp cận nội dung mới, chất lượng học sinh không đồng đều, chất lượng kiểm tra đầu năm môn Tiếng Anh thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu môn học.
          C. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2015-2016
          1. Phát huy vai trò của Chi bộ nhà trường trong quán triệt sâu sắc, tổ chức học tập thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, tiếp tục gắn việc thực hiện nhiệm vụ của cá nhân với các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nâng cao nhận thức chính trị, hiểu biết toàn diện, cho đội ngũ; tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho giáo viên và học sinh theo tinh thần Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015.
2. Đổi mới phong cách lãnh đạo, đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường; Nâng cao hiệu quả của nhà trường trong việc thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục; Củng cố kỷ cương, nền nếp trường học; tạo sự chuyển biến tích cực.
          3. Triển khai có hiệu quả thực hiện đổi mới mạnh mẽ phương pháp, hình thức tổ chức dạy và học gắn với đổi mới kiểm tra, đánh giá và tổ chức thi theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh; Triển khai có hiệu quả mô hình trường học gắn với thực tiễn; Nâng cao chất lượng các cuộc thi chọn học sinh giỏi các cấp, các lĩnh vực; Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và vận dụng kiến thức vào thực tiễn.
          4. Vận dụng, tiếp thu linh hoạt một số phương pháp, kỹ năng giảng dạy theo hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.
          5. Nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn phổ cập giáo dục THCS, đặc biệt tiêu chuẩn về chất lượng giáo dục; Nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia.
          6. Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên theo yêu cầu toàn diện: Tâm huyết với sự nghiệp giáo dục; Đặc biệt quan tâm bồi dưỡng đội ngũ kế cận,  đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; hiểu biết tình hình kinh tế - xã hội địa phương. Quan tâm phát triển đội ngũ GV cốt cán, tổ trưởng chuyên môn, GV chủ nhiệm lớp; Chú trọng đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, trên trường học kết nối. Tăng cường phát huy vai trò của các cốt cán trong công tác bồi dưỡng đội ngũ. Nghiêm túc thực hiện hướng dẫn việc tinh giảm biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP.
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
            D. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CỤ THỂ
I.  Tổ chức quán triệt, học tập, nghiên cứu và thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, các văn bản định hướng đổi mới giáo dục; Tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua hiệu quả gắn với công tác giáo dục chính trị tư tưởng làm động lực để  đổi mới giáo dục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
 
 
Nhiệm vụ
 
Tổ chức chỉ đạo và các biện pháp thực hiện
 
Mục tiêu đạt được
 
1. Quán triệt, tổ chức học tập, nghiên cứu và thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, các văn bản định hướng đổi mới giáo dục;          1. Chi bộ Nhà trường tổ chức quán triệt học tập, đầy đủ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, chương trình hành động, kế hoạch phát triển giai đoạn 2015-2020 cho đội ngũ trong toàn trường.
        2. Nâng cao hiệu quả học tập và nghiên cứu các văn bản của các cấp về nội dung đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục theo Nghị quyết 29 của BCH TW Đảng khóa XI.
        3. Tổ chức phổ biến, nghiên cứu, thảo luận các văn bản chỉ đạo chuẩn bị thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông: Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội; Quyết định 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ trường Chính phủ; Quyết định 2632/QĐ-BGDĐT ngày 24/7/2015 của Bộ GD&ĐT; Chỉ thị số 3131/CT-BGDĐT ngày 25/8/2015 của Bộ GD&ĐT.
       4. Tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền triển khai nội dung các văn bản trên để tạo được sự đồng thuận của chính quyền và Nhân dân; từ đó có nhận thức đúng và có được ủng hộ mạnh mẽ cho công tác giáo dục.
   1. 100% đội ngũ trong các trường nhớ được các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp. Hiểu, nắm chắc các mục tiêu giáo dục của xã, phường, thành phố, tỉnh.
   2. Đội ngũ có nhận thức đúng, xác định được và quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động cụ thể đối mới trong năm học.
    3. Trong tháng 9 tổ chức triển khai cho cán bộ, giáo viên nắm được nội dung cơ bản các văn bản về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Lồng ghép nội dung trên vào sinh hoạt chuyên môn của tổ; hội thảo cấp trường, tham gia hội thảo cấp thành phố, nâng cao nhận thức tư tưởng, tư duy cho đội ngũ.
4. Tham mưu để chính quyền địa phương đưa các nội dung trên vào Nghị quyết, chương trình kế hoạch chỉ đạo.
2. Nâng cao hiệu quả các cuộc vận động  gắn với công tác giáo dục chính trị tư tưởng
 
         1. Nâng cao hiệu quả việc thực hiện "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" theo Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, gắn trách nhiệm với nhiệm vụ cá nhân, đơn vị. Tích hợp các nội dung học tập Bác vào các hoạt động giáo dục.
        2. Tổ chức thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư gắn với giáo dục truyền thống Nhà trường, truyền thống địa phương và ý thức pháp luật.
         3. Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; cuộc vận động “Hai không”; cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”; phong trào “Trường giúp trường”, “Thầy giúp thầy”, “Thầy giúp trò”, “Trò giúp trò” bằng những nội dung, hình thức thiết thực, hiệu quả theo tinh thần chỉ đạo năm học.
1. Đưa học tập Bác thành việc làm thường xuyên, thiết thực, có hiệu quả. Đánh giá cá nhân bổ sung thêm nội dung học tập Bác.
 
 
2. Triển khai đầy đủ nội dung Chỉ thị, đồng thời linh hoạt, sáng tạo khi tổ chức thực hiện Chỉ thị 42- CT/TW.
3. Nâng cao hiệu quả các hoạt động giáo dục; xây dựng môi trường sư phạm thực sự " An toàn, trong sạch, lành mạnh". Mỗi cán bộ, giáo viên, học sinh có thái độ ứng xử văn minh, lịch sự, thân thiện và phát triển.
3. Thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua làm động lực để  đổi mới giáo dục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện         1. Phát động các phong trào thi đua tới từng cá nhân trong nhà trường. Đồng thời sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua đảm bảo trung thực, khách quan; nhân rộng các điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo.
    2. Đẩy mạnh việc thực hiện các nội dung “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”:  
     3. Tổ chức có hiệu quả các hoạt động giáo dục văn hoá dân tộc và kiến thức địa phương cho học sinh, trong các buổi ngoại khoá, sinh hoạt tập thể để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện
  1. 100% giáo viên đăng ký tham gia các phong trào thi đua. Kịp thời động viên, khuyến khích bằng vật chất, tinh thần cho cá nhân điển hình sáng tạo trong cách làm.
2. Xây dựng được môi trường giáo dục thân thiện, an toàn; đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập và khi tham gia các hoạt động giáo dục toàn diện;
3. Nâng cao hiệu quả 4 tiết/tuần với hoạt động giáo dục ngoài giờ/lớp. Tổ chức tốt hoạt động trải nghiệm.
 
 II. THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
 
Nhiệm vụ Tổ chức chỉ đạo và các biện pháp thực hiện Mục tiêu đạt được
1. Chỉ đạo thực hiện linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục; nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục
 
         1. Thực hiện giao quyền chủ động cho các tổ chuyên môn, các đoàn thể, cá nhân giáo viên dưới sự giám sát của hiệu trưởng theo định hướng phát triển năng lực học sinh căn cứ vào các yêu cầu:
         - Tiếp tục tinh giản nội dung dạy học rõ rệt, thiết thực, hiệu quả trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng của cấp học; điều kiện thực tế của đơn vị, đặc biệt chú ý phù hợp với đối tượng học sinh.
         - Đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh;
         - Quá trình thực hiện tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện bộ kế hoạch giáo dục đảm bảo linh hoạt, sáng tạo phù hợp với từng thời điểm, công việc trong năm học của nhà trường; đảm bảo nguyên tắc tăng cường thời lượng dành cho luyện tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Trong quá trình tổ chức dạy học, giáo viên có thể điều chỉnh kế hoạch dạy học cho phù hợp nhưng phải báo cáo và được sự đồng ý của Hiệu trưởng.
         2. tổ chức phối hợp sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học với các trường tương đồng về đối tượng học sinh: Pom hán, Bình Minh, Kim tân. Tham dự hội thảo cấp tỉnh về xây dựng kế hoạch giáo dục. Tham gia các lớp tập huấn do phòng, Sở tổ chức.
 
 
 
1. Chủ động nghiên cứu, tổ chức thảo luận trong tổ chuyên môn, liên kết với các trường trong cụm hoàn thiện bộ kế hoạch giáo dục đảm bảo các mục tiêu đề ra.
 
2. Tham gia Hội thảo cấp tỉnh về nội dung xây dựng kế hoạch giáo dục tại trường THCS Kim Tân( tháng 9); Tháng 10 tham dự hội thảo do sở tổ chức.
2. Triển khai, nhân rộng mô hình trường học mới cấp THCS          Trường không học theo mô hình trường học mới, nhưng sẽ tiếp thu, vận dụng sáng tạo những phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, tổ chức hoạt động giáo dục, quản lý trường học theo phương pháp tiên tiến của mô hình( Bồi dưỡng trong hè).          Cán bộ quản lý, giáo viên có nhận thức đúng, vận dụng sáng tạo nội dung bồi dưỡng hè. 
3. Tổ chức dạy học tăng buổi; dạy thêm học thêm
 
         1. Đẩy mạnh việc tổ chức dạy học tăng buổi (trên 6 buổi/tuần) để nâng cao chất lượng giáo dục, tập trung vào phụ đạo học sinh chưa đạt chuẩn KT-KN; Bồi dưỡng học sinh giỏi.
       
 
2. Nghiêm túc thực hiện văn bản chỉ đạo theo công văn 1254/SGD&ĐT-GDTrH ngày 20/8/2015 của Sở GD&ĐT về tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm năm học 2015-2016. Tham mưu với UBND phường phối hợp quản lý dạy thêm học thêm ngoài nhà trường không đúng quy định.
1. Dạy học tăng buổi đảm bảo đúng quy định, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường.
 
 
 
 
2. Không có giáo viên vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm
4. Chỉ đạo, thực hiện dạy học Ngoại ngữ, Tin học
 
         1. Dạy Tiếng Anh: Dạy chương trình Tiếng Anh 10 năm đối với khối 6(1 lớp); Khối 7( 2 lớp)          
- Các lớp còn lại dạy Tiếng Anh hệ 7 năm. Tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá môn Tiếng Anh theo công văn số 1103/SGD&ĐT-GDTrH ngày 17/7/2015 của sở GD&ĐT về việc hướng dẫn dạy môn Tiếng Anh năm học 2015-2016.
         2. Nâng cao hoạt động của câu lạc bộ tiếng Anh; Phối hợp với GV toán để học sinh nâng cao kỹ năng giải toán bằng tiếng Anh qua mạng; chia sẻ trên trường học kết nối kỹ năng, phương pháp dạy học ngoại ngữ.
         3. Bố trí cho giáo viên dự giờ ở trường THCS Lê Quý Đôn, THCS Kim tân( tiết dạy do giáo viên người nước ngoài thực hiện)  
       4. Khai thác tối đa hiệu quả phòng Tin học. Học môn tự chọn: Tin học. Tăng cường đổi mới PPDH, rèn luyện kỹ năng thực hành máy tính cho HS trong giờ học; quan tâm việc nâng cao tư duy toán học thông qua hoạt động học tập môn tin học; Tổ chức cho học sinh tham gia cuộc thi mới Alice với điều kiện thực tế của nhà trường.
     1. Tăng cường các kỹ năng nghe, nói, giao tiếp cho học sinh; sử dụng ngoại ngữ trong giờ học, hạn chế tối đa việc giáo viên và học sinh sử dụng Tiếng Việt trong giao tiếp;
 
      2. Tham gia hoạt động  ngoại khóa cấp thành phố về Ngoại ngữ do phòng tổ chức. Tăng số lượng, chất lượng giải đối với các cuộc IOE, giải toán bằng tiếng anh qua mạng.
    3. Đảm bảo 100% học sinh được học, biết sử dụng máy vi tính, khai thác thông tin để phục vụ việc học tập; 100% giáo viên biết sử dụng máy vi tính để soạn bài, khai thác thông tin; nâng cao hiệu quả trường học kết nối.
5. Dạy học tự chọn Dạy môn tự chọn: Tin học( 2tiết/tuần)        
 
     Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh.
 
 
 
 
 
 
III. THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CHO HỌC SINH
 
Nhiệm vụ                Tổ chức chỉ đạo và các biện pháp thực hiện Mục tiêu đạt được
1. Chỉ đạo tổ chức hoạt động giáo dục tập thể, giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục hướng nghiệp; Giáo dục hòa nhập; Giáo dục tích hợp.     1. Nâng cao hiệu quả hoạt động trải nghiệm sáng tạo, hoạt động ngoài giờ lên lớp để học sinh được chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình dưới sự tư vấn hỗ trợ của giáo viên.
   2. Quan tâm đặc biệt tới các em học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh mắc bệnh hiểm nghèo tạo công bằng, giáo dục nhân văn cho học sinh. Thực hiện tốt công tác y tế và các quy định về vệ sinh trường học, đặc biệt quan tâm việc tuyên truyền và phòng chống các loại dịch bệnh, phòng chống tai nạn thương tích cho HS.
    3. Tích hợp mạnh các hoạt động giáo dục: Giáo dục đạo đức, ý thức pháp luật, kỹ năng sống, bảo vệ môi trường, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, bạo lực học đường, giáo dục ATGT... đảm bảo đổi mới không áp lực cho học sinh.
     4. Tăng cường các môn thể thao trong nhà trường: Thành lập các câu lạc bộ, nhóm sở thích thể thao( Cầu lông, bóng đá, bóng rổ...); chú trọng phát hiện học sinh có năng khiếu thể thao để bồi dưỡng.  
      5. Tổ chức Hội khỏe phủ đổng cấp trường: Thành lập đội tuyển tham gia HKPĐ cấp thành phố và cấp tỉnh theo kế hoạch của phòng.
         6. Tổ chức Hội nghị cha mẹ học sinh để thống nhất giữa Gia đình và Nhà trường trong tổ chức giáo dục học sinh. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên vận, tư vấn, đối thoại với cha mẹ học sinh để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ngay tại cơ sở trường học.
 
      1. Học sinh có kiến thức, kỹ năng bổ trợ cho công tác học tập sau khi được trải nghiệm và tham gia các hoạt động ngoài giờ lên lớp.
        2. tổ chức các hoạt động thể hỗ trợ vật chất, tinh thần đối với học sinh khuyết tật và học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp khai giảng, tết Nguyên đán. Học sinh có kỹ năng ứng phó với các nguy cơ tiềm ẩn trong cuộc sống và có bản lĩnh vượt qua khó khăn  trong cuộc sống .
       3. Không để xẩy ra tình trạng bạo lực học đường, tai nạn thương tích, vi phạm giao thông.
     4. Tổ chức và tham gia đầy đủ HKPĐ các cấp.
    5. Tổ chức Hội nghị cha mẹ học sinh đảm bảo phát huy đồng thuận tối đa của phụ huynh. Giải quyết khúc mắc với cha, mẹ học sinh ngay tại cơ sở( tháng 9).
2. Giáo dục HNDNPT          1. Tăng cường các hoạt động giáo dục nghề phổ thông theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với lao động sản xuất của địa phương, của học sinh sau khi tốt nghiệp; nghề gắn với xây dựng mô hình trường học . Tập trung hướng dẫn học sinh lựa chọn trường THPT phù hợp.  Đa dạng hóa các hình thức hướng nghiệp, hướng nghiệp thường xuyên, liên tục trong suốt năm học. Tổ chức giáo dục hướng nghiệp cho học sinh theo tinh thần lồng ghép và tích hợp. Mời trường trung cấp nghề đến tư vấn cho học sinh con đường sau khi tốt nghiệp THCS. Tổ chức thăm quan hướng nghiệp đến một số chi nhánh mỏ A pa Tít.
         2. Việc ghi kết quả học nghề phổ thông của học sinh vào sổ Gọi tên & ghi điểm, Học bạ thực hiện theo hướng dẫn công văn số168/PGD&ĐT ngày 23/5/2012 của Phòng GD&ĐT.
1. Giúp học sinh lựa chọn con đường tiếp tục học lên phù hợp nhất với khả năng bản thân.
 
          IV. ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC, ĐỔI MỚI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ, TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TOÀN DIỆN CHO HỌC SINH.
Tiếp tục đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục theo hướng khoa học, hiện đại, tăng cường mối quan hệ thúc đẩy lẫn nhau giữa các hình thức và phương pháp tổ chức hoạt động dạy học - giáo dục, đánh giá trong quá trình dạy học - giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục.
 
Nhiệm vụ Tổ chức chỉ đạo và các biện pháp thực hiện Mục tiêu đạt được
1.Đổmới phương
pháp dạy
học
 
          1. Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển các năng lực, sáng tạo, rèn được phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh là yêu cầu bắt buộc đối với mỗi giáo viên và hoạt động giáo dục.
         2. Tiếp thu phương pháp, cách thức tổ chức dạy học theo mô hình trường học mới.
         3. Nâng cao việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành, dạy học theo dự án trong các môn học, chú ý vận dụng các kỹ thuật dạy học phù hợp hiệu quả; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học. Tập trung dạy cho học sinh cách học, cách tư duy, phương pháp tự học bảo đảm cân đối giữa trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng và định hướng thái độ, hành vi cho học sinh.
       4. Đảm bảo dạy học phân hóa theo năng lực học sinh trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông. Chú trọng bồi dưỡng học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng, đồng thời phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, học sinh giỏi.
 
1. Đội ngũ cán bộ, giáo viên có kỹ năng cơ bản vận dụng các phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy và giao dục.
2. Học sinh phát huy tối đa năng lực, rèn luyện phẩm chất sáng tạo, khả năng tự học, tự bồi dưỡng, tự rèn luyện để hình thành các năng lực trong cuộc sống.
3. Phát hiện kịp thời và bồi dưỡng được đội ngũ học sinh có năng lực đặc biệt làm nòng cốt cho các kỳ thi, cuộc thi học sinh giỏi.
2. Đổi mới hình thức tổ chức dạy học
 
         1. Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; sử dụng các hình thức dạy học trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông như: dạy học trực tuyến, trường học kết nối... Coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường.
         2. Động viên, khuyến khích học sinh tích cực tham gia cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn. Nâng cao các hoạt động thí nghiệm, thực hành của học sinh, ứng dụng công nghệ thông tin, Ngày hội sử dụng ngoại ngữ, Ngày hội đọc…
           3. Tiếp tục thực hiện tốt việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học theo Hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 của liên Bộ GDĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
         4. Thường xuyên tổ chức, thu hút học sinh tham gia các hoạt động góp phần phát triển năng lực học sinh như: Văn hoá – văn nghệ, thể dục – thể thao; các hội thi năng khiếu; các hoạt động giao lưu…trên cơ sở tự nguyện của học sinh và cha mẹ học sinh phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý và nội dung học tập của học sinh; tăng cường giao lưu hợp tác nhằm thúc đẩy hứng thú học tập và rèn luyện kỹ năng sống, bổ sung hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và tinh hoa văn hóa thế giới.
1. Tạo môi trường tốt nhất để mỗi học sinh được phát huy khả năng năng lực của bản thân. Phát huy hiệu quả “học bạn”
3. Bồi dưỡng giáo viên         1.Hiệu trưởng thực sự là nòng cốt chuyên môn. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn theo nghiên cứu bài học. Các môn chuyên biệt thực hiện sinh hoạt chuyên môn chung toàn thành phố định kỳ tối thiểu 01 lần/học kỳ; giáo viên tham gia tổ chức 01 chuyên dề cấp thành phố         
       2. Tăng cường dự giờ, kiểm tra đối với giáo viên, nhất là giáo viên mới chuyển về, giáo viên còn hạn chế về chuyên môn, yêu cầu những giáo viên này phải dự giờ nhiều hơn. Nâng cao việc bồi dưỡng thường xuyên qua trường học kết nối của GV.
       3. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các tiết Hội giảng chuyên đề cấp tổ, cấp trường, cấp cụm trường. Cử giáo viên còn nhiều hạn chế về chuyên môn thực hiện tiết dạy thực hành minh họa cho các buổi Hội giảng chuyên đề cấp trường. Phát huy vai trò cốt cán trong công tác bồi dưỡng giúp đỡ giáo viên. Phân công, giao trách nhiệm cho cốt cán giúp đỡ, bồi dưỡng giáo viên còn hạn chế về chuyên môn. Xây dựng và nhân rộng mô hình tổ chuyên môn, giáo viên đổi mới phương pháp dạy học tích cực và hiệu quả.
        4. Tổ chức tốt và động viên giáo viên tham gia Cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học. Tiếp tục bồi dưỡng giáo viên về năng lực nghiên cứu khoa học (chú trọng vào NCKH sư phạm ứng dụng), hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học, nâng cao năng lực, kỹ năng tham gia giáo dục toàn diện đối với toàn thể đội ngũ nhà giáo.
       5. Đánh giá, xếp loại giờ dạy của giáo viên thực hiện theo công văn số 804/SGD&ĐT-GDTrH ngày 12/6/2014 về việc thí điểm sử dụng phiếu kiểm tra, đánh giá xếp loại giờ dạy.
 
 1. Xây dựng đội ngũ giáo viên có năng lực; hạn chế tối đa những giáo viên còn yếu về chuyên môn.
2. Phát huy được đặc thù của các môn chuyên biệt tạo cơ hội để giáo viên được bồi dưỡng chuyên môn.
3. Sàng lọc được những giáo viên còn yếu không chuyển biến để tinh giảm theo Nghị định 108; đồng thời phát hiện những cá nhân có năng lực, phẩm chất bổ sung nguồn quy hoạch cán bộ quản lý nhà trường.
4. Đổi mới kiểm tra, đánh giá
 
         1. Không tổ chức khảo sát học sinh đầu năm học theo Chỉ thị 5105/CT-BGDĐT ngày 03/11/2015 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.
        2. Chỉ đạo và tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét đánh giá học sinh. Thực hiện kiểm tra theo đề chung toàn trường cùng thời điểm với các bài kiểm tra từ 1 tiết trở lên và bài kiểm tra học kỳ, đảm bảo chuẩn kiến thức kỹ năng và phù hợp với đối tượng học sinh.
         3. Đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng chú trọng đánh giá phẩm chất và năng lực học sinh. Đa dạng hoá, phối kết hợp linh hoạt các hình thức đánh giá. Chú trọng đánh giá quá trình: đánh giá trên lớp; đánh giá bằng hồ sơ; đánh giá bằng nhận xét; tăng cường hình thức đánh giá thông qua sản phẩm dự án; bài thuyết trình; kết hợp kết quả đánh giá trong quá trình giáo dục và đánh giá tổng kết cuối kỳ, cuối năm học. Các hình thức kiểm tra, đánh giá đều hướng tới phát triển năng lực của học sinh; coi trọng đánh giá để giúp đỡ học sinh về phương pháp học tập, động viên sự cố gắng, hứng thú học tập của các em trong quá trình dạy học. Việc kiểm tra, đánh giá không chỉ xem học sinh học được cái gì mà quan trọng hơn là biết học sinh học như thế nào, có biết vận dụng không.
         4. Trong quá trình thực hiện các hoạt động dạy học, giáo dục, giáo viên cần coi trọng việc quan sát và hướng dẫn học sinh tự quan sát các hoạt động và kết quả hoạt động học tập, rèn luyện của các em; nhận xét định tính và định lượng về kết quả hoạt động, qua đó đề xuất hoặc triển khai kịp thời các hướng dẫn, góp ý, điều chỉnh nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động học tập, rèn luyện của học sinh.
          5. Chủ động kết hợp một cách hợp lý, hiệu quả giữa trắc nghiệm tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lý thuyết và kiểm tra thực hành, vận dụng một cách hợp lý dạng câu hỏi của chương trình đánh giá học sinh Quốc tế (PISA) trong các đề kiểm tra. Tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn, tăng cường câu hỏi mở với các môn khoa học xã hội và nhân văn. Khi chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét, động viên sự cố gắng tiến bộ của học sinh, kết hợp giữa đánh giá kết quả bài làm với theo dõi sự cố gắng tiến bộ của học sinh để cho điểm hợp lý. Chú ý hướng dẫn học sinh đánh giá lẫn nhau và biết tự đánh giá năng lực của mình.
         6. Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề thi, kiểm tra theo ma trận; tăng cường ra các câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn đúng thay vì chỉ có 1 lựa chọn đúng như trước đây. Tiếp tục nâng cao chất lượng việc kiểm tra cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, triển khai kiểm tra tự luận trong các bài kiểm tra viết  đối với môn ngoại ngữ.
         7. Tăng cường ra câu hỏi, bài tập kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực để bổ sung cho thư viện câu hỏi. Tăng cường xây dựng “Nguồn học liệu mở” (thư viện) câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạch bài dạy, tài liệu tham khảo có chất lượng trên website của Bộ GD&ĐT (tại địa chỉ http://truonghocketnoi.edu.vn). (http://danhgia.truonghocao.edu.vn) về đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực. Khuyến khích các đơn vị xây dựng nguồn học liệu mở trên website của đơn vị.
          8. Tham gia thi học sinh giỏi  lớp 8,9 cấp thành phố; lớp 6,7 cấp trường (theo kế hoạch chỉ đạo).
    1. Đảm bảo chất lượng thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh. Chuyển từ đánh giá một chiều sang đánh giá đa chiều, chuyển từ đánh giá kết quả học tập các môn học sang đánh giá cả quá trình học tập của học sinh. Đảm bảo tính toàn diện trong đánh giá đối với quá trình trưởng thành của mỗi học sinh về phẩm chất, tư cách đạo đức, tác phong lối sống và trình độ kiến thức.
 
    2. Tiếp tục kiểm soát có hiệu quả chất lượng giáo dục của giáo viên và học sinh.
 
5. Tăng cường công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu, phụ đạo học sinh yếu kém
 
          1. Nâng cao chất lượng hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường: Việc phụ đạo, bồi dưỡng học sinh phải được  quan tâm thực hiện ngay trong từng tiết học.
         2. Động viên khuyến khích, tạo điều kiện để học sinh được tham gia các cuộc thi do Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT, Bộ GD&ĐT phát động, tổ chức trong năm học: Nâng cao chất lượng các cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật; vận dụng kiến thức liên môn giải quyết những vấn đề trong thực tiễn cuộc sống; thi giải toán, thi Olympic tiếng anh trên internet, chú trọng việc tổ chức và tham gia thi cuộc thi mới Alice.
         3. Gắn thành tích của giáo viên với hiệu quả công tác bồi dưỡng học sinh giỏi: Giáo viên đã đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp thành phố năm học 2014-2015 phải có học sinh tham gia dự thi học sinh giỏi từ cấp thành phố ở môn học đó (nếu tổ chức thi). Có học sinh tham gia dự thi học sinh giỏi từ 5 môn trở lên. Tổ chức giao lưu, học tập kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi của các đơn vị có nhiều thành tích trong và ngoài tỉnh.
        4. Phòng máy chuẩn bị tốt đường truyền; Hướng dẫn, tuyên truyền cuộc thi qua mạng Internet, động viên để đông đảo học sinh tham gia.
        5. Làm tốt công tác bồi dưỡng tạo nguồn tuyển sinh có chất lượng cho học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục thi vào các trường THPT và THPT Chuyên. Phối hợp với các trường THPT từ giữa học kỳ II tổ chức các hội nghị tư vấn học sinh vào các trường THPT và THPT chuyên.
      1. Giảm thiểu học sinh  yếu kém, duy trì và tăng số lượng chất lượng học sinh đạt giải qua các kỳ thi HSG các cấp. Phát huy tối đa năng lực học tập và năng khiếu của mỗi học sinh.
     2. 100% học sinh tham gia thi vào các trường THPT, nâng cao chất lượng học sinh thi vào trường THPT Chuyên.
6. Kiểm soát chất lượng
 
        1. Hiệu trưởng kiểm soát chất lượng đảm bảo nâng cao chất lượng thực. So sách sự khác biệt giữa các thời điểm, đảm bảo phân tích đánh giá chất lượng giáo dục. Chịu trách nhiệm về chất lượng giáo dục của nhà trường.
         2. Gắn trách nhiệm cụ thể đến từng thành viên trong nhà trường theo nhiệm vụ được phân công, chú ý đến tính bền vững về duy trì kết quả học tập của học sinh giữa 2 cấp học, giữa các lớp học, giữa các môn trong cùng nhóm môn.
       3. Thực hiện tốt các biện pháp “Đảm bảo chất lượng đạt chuẩn bền vững học sinh lớp 5 HTCT Tiểu học lên học lớp 6”.
 
Kiểm soát chất lượng học sinh thi vào THPT, không có khoảng cách giữa kết quả đánh giá học sinh của nhà trường với kết quả từng môn thi. Giảm thiểu học sinh không đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng;  Không có học sinh bị điểm dưới 2 trong kỳ thi tuyển vào lớp 10 THPT
 
 
 
V. XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA.
Tổ chức chỉ đạo và các biện pháp thực hiện Mục tiêu đạt được
          1. Trên cơ sở Thông tư số 47/2012/TT-BGD&ĐT, ngày 07/12/2012 của Bộ trưởng bộ GD&ĐT để duy trì bền vững tiêu chí “Chất lượng giáo dục” của trường đạt chuẩn quốc gia. Không có học sinh bị điểm dưới 2,0 trong kỳ thi tuyển sinh vào THPT; Trường phải có học sinh giỏi cấp tỉnh hoặc học sinh đỗ vào trường THPT chuyên;
          3. Công tác thư viện trường học: Tiếp tục thực hiện theo công văn số 01/PGD&ĐT ngày 29/8/2014 của Phòng GD&ĐT về hướng dẫn công tác thư viện trường học năm học 2014-2015,  triển khai thực hiện thư viện góc lớp.
   Duy trì bền vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí trường đạt chuẩn Quốc gia; Làm tốt công tác lưu giữ hồ sơ trường chuẩn.
 
 
VI. TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG, PHỔ CẬP GIÁO DỤC.
 
Tổ chức chỉ đạo và các biện pháp thực hiện           Mục tiêu đạt được
        1. Là đầu mối của công tác PCGD trên địa bàn phường, có kế hoạch phân công hợp lý cho các nhà trường trong công tác điều tra hộ gia đình, phối hợp tốt giữa các ban ngành, đoàn thể để thực hiện tốt công tác PCGD THCS; tiếp tục tuyên truyền rộng rãi Luật phổ cập giáo dục trong nhân dân. Củng cố và kiện toàn Ban chỉ đạo PCGD và cán bộ giáo viên chuyên trách; Thực hiện tốt việc quản lý và lưu trữ hồ sơ phổ cập giáo dục; coi trọng công tác điều tra cơ bản, rà soát cập nhật số liệu, lưu giữ hồ sơ, hoàn thiện hồ sơ, đảm bảo đúng quy định.
          Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục một cách bền vững. Chú ý quan tâm đến đối tượng học sinh yếu, kém; Rà soát các tiêu chí phổ cập GD THCS theo Nghị định 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục và xóa mù chữ.
          Hiệu trưởng chịu trách nhiệm về chất lượng giáo dục trước Ban chỉ đạo PCGD các cấp.
        2. Tham mưu triển khai đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020
        3. Huy động 100% học sinh trong độ tuổi ra lớp; Tiếp tục học lên sau tốt nghiệp THCS (THPT, trung cấp nghề và học nghề). Duy trì tỷ lệ chuyên cần từ 99,6% trở lên.
 
Củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục THCS, từ đó nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục của thành phố. Tích cực tuyên truyền, ủng hộ xây dựng nông thôn mới đối với 5 xã.
 
 
 
VII. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CBQL, GV
 
 
Tổ chức chỉ đạo và các biện pháp thực hiện      Mục tiêu đạt được
            1. Đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng để nâng cao nhận thức, ý thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục. Tiếp tục tổ chức thực hiện Quy định đạo đức nhà giáo và cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Nâng cao nhận thức cho đội ngũ về vai trò, trách nhiệm, uy tín của mỗi cá nhân đối với cộng đồng và học sinh.
         2. Chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên. Tăng cường chỉ đạo, quản lý công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên, trong đó chú trọng tự bồi dưỡng của giáo viên. Thực hiện có hiệu quả công tác bồi dưỡng thường xuyên, đặc biệt lưu ý công tác tự bồi dưỡng.
         3. Đổi mới công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên về chuyên môn và nghiệp vụ theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên; Chú trọng việc bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán các môn học trong nhà trường..
         4. Triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung tập huấn do sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT tổ chức, trong đó chú ý tới nội dung: Dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực. Chú trọng hoạt động của tổ chuyên môn, đổi mới cách sinh hoạt theo hướng tập trung giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá; Bồi dưỡng giáo viên năng lực nghiên cứu khoa học và hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học; Tăng cường vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh; Tiếp tục tổ chức bồi dưỡng năng lực quản lý, chuyên môn cho tổ trưởng chuyên môn góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà trường.
       5. Tiếp tục phát huy hiệu quả phong trào "Trường giúp trường" trong chuyên môn và trong cuộc sống, giúp đỡ giáo viên còn yếu về chuyên môn. Xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán, tổ trưởng, nhóm trưởng chuyên môn; phát huy vai trò của lực lượng cốt cán trong công tác bồi dưỡng giáo viên.
Tiếp tục cải tiến nâng cao chất lượng các hoạt động sinh hoạt chuyên môn theo hướng: Dạy mẫu, dạy thể nghiệm, dự giờ trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, giải quyết những nội dung, vấn đề trọng tâm và khó của chương trình.
     Tích cực tham gia cuộc thi do các cấp phát động, tổ chức.
100% CBQL,GV đạt chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp, trong đó 80% đạt từ loại  khá trở lên.
 
 
 
VII. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CBQL, GIÁO VIÊN
Tiếp tục nâng cao năng lực chỉ đạo chuyên môn, phát huy vai trò trách nhiệm của Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, cốt cán bộ môn...tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát, công khai chất lượng giáo dục.
Lĩnh vực tạo chuyển biến nổi bật trong năm học: "xây dựng được bộ kế hoạch giáo dục phù hợp; Kiểm soát đảm bảo tính bền vững chất lượng các môn thi vào THPT. Nâng cao chất lượng các môn dự thi học sinh giỏi các cấp”
 
Nhiệm vụ        Tổ chức chỉ đạo và các biện pháp thực hiện Mục tiêu đạt được
1. Công tác kiểm tra.           1. Phát huy hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ trường học, tập trung vào công tác quản lý, dạy học, chất lượng giáo dục. Nhà trường thành lập Ban kiểm tra chất lượng các hoạt động giáo dục, xây dựng kế hoạch và nội dung kiểm tra, tự kiểm tra, tập trung vào công tác chuyên môn, quản lý chất lượng giáo dục, kỷ cương nề nếp trong nhà trường, công tác dạy thêm học thêm.
          2. Hình thức kiểm tra: Có báo trước và đột xuất, tăng cường kiểm tra đột xuất; xử lý nghiêm các sai phạm qua kiểm tra. Hàng tháng BGH có đánh giá nhận xét kết quả công tác kiểm tra, tự kiểm tra với đội ngũ trong nhà trường tại cuộc họp HĐSP.
         3. Tiếp tục thực hiện tốt việc “Kiểm soát đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục”; kiểm soát chất lượng với yêu cầu thực chất.
 Phát hiện và kịp thời để có tư vấn, chỉnh sửa nâng cao hiệu lực quản lý.
 
2. Kiểm định chất lượng giáo dục
 
         1. Triển khai và áp dụng có hiệu quả phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục. Nhà trường đăng ký đánh giá ngoài trong năm học 2015-2016.
          2. Chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, đúng hưỡng dẫn, có tác dụng thiết thực, đảm bảo kế hoạch thời gian quy định. Thông qua công tác KĐCL xác định được những điểm còn yếu để đề ra nhiệm vụ giải pháp cải tiến không ngừng nâng cao chất lượng.
Công tác KĐCL vừa là nhiệm vụ đồng thời là một trong những giải pháp quan trọng để đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục.
3. Công tác thi đua khen thưởng; viết sáng kiên, đề tài nghiên cứu khoa học.          1. Tổ chức phát động thi đua tới 100% cán bộ giáo viên, học sinh; Tổ chức đăng ký thi đua, ký cam kết thi đua. Nhà trường phối hợp với công đoàn tổ chức các đợt thi đua trong năm học. Mỗi đợt thi đua có chủ đề và tập trung vào một số nội dung trọng tâm, sau mỗi đợt thi đua có sơ kết, đánh giá và khen thưởng. Kịp thời động viên khuyến khích cá nhân điển hình tiên tiến.
        2. Phát động phong trào viết sáng kiến, nghiên cứu khoa học sâu rộng trong nhà trường; tổ chức tư vấn, giúp đỡ, hỗ trợ đối với các cá nhân khi nghiên cứu khoa học. Nhân rộng những cải tiến, cách làm hay trong hoạt động giáo dục nhà trường.
Tạo động lực thúc đẩy việc thực hiện chức trách nhiệm vụ; nâng cao hiệu quả giáo dục.
 
4. Tiếp tục nâng cao năng lực tham mưu, chỉ đạo, quản lý của Hiệu trưởng
 
           1. Tăng quyền chủ động của Hiệu trưởng trong việc xây dựng, thực hiện kế hoạch giáo dục, xây dựng các qui định chuyên môn trong nhà trường, Hiệu trưởng là nòng cốt chuyên môn của nhà trường. Xác định rõ trách nhiệm của hiệu trưởng trường học trước nhân dân và Nhà nước về chất lượng giáo dục. Nâng cao năng lực của Hiệu trưởng trong công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, phát huy vai trò trách nhiệm trong công tác đầu mối tham mưu các vấn đề về giáo dục trên địa bàn xã, phường.
         2. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý: sử dụng phần mềm máy tính trong việc quản lý hoạt động giảng dạy của giáo viên, quản lý kết quả học tập, rèn luyện của học sinh, xếp thời khoá biểu, quản lý thư viện trường học...Tích cực thực hiện thông tin 2 chiều qua mạng Internet. Khai thác sử dụng có hiệu quả  website nhà trường.
           3. Thực hiện “Ba công khai” đúng quy định. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường.
            4. Tăng cường vai trò của chi bộ Đảng, Đoàn thanh niên, Công đoàn, đặc biệt tổ chuyên môn, tổ chủ nhiệm trong các hoạt động;
            5. Tổ chức giao lưu, học tập chia sẻ kinh nghiệm với các trường trên cùng địa bàn, trong và ngoài tỉnh...
Nâng cao vai trò trách nhiệm của Hiệu trưởng trong việc thực hiện các nhiệm vụ giáo dục của nhà trường
 
5. Thực hiện thông tin báo cáo theo định kỳ
 
      Thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định, đảm bảo thông tin chính xác, kịp thời và đầy đủ. Có chế độ cập nhật, lưu trữ thông tin giáo dục, coi thông tin báo cáo là một trong các hoạt động quan trọng của công tác quản lý giáo dục trong các nhà trường. Tiếp tục ứng dụng tin học vào việc nhận và gửi công văn hàng ngày. Thực hiện mở hộp thư tối thiểu 2 lần/ngày (sáng 9h00, chiều 17h00).
       - Đối với những vụ việc đặc biệt và đột xuất cần báo cáo ngay về Phòng Giáo dục để giải quyết kịp thời. 
Thông tin kịp thời, chính xác , đúng quy định, hệ thống hóa phần mềm thông tin.
6. Tiếp tục đẩy mạnh công tác XHHGD; Tăng cường CSVC chất, trang thiết bị trường học         1. Phát huy có hiệu quả công tác phối hợp giáo dục giữa gia đình - nhà trường - xã hội; thực hiện “dân vận khéo”, tuyên truyền vận động, tăng cường ủng hộ, đóng góp công sức, tiền của, nhất là nhận thức của người dân về giáo dục.
          2. Sử dụng hiệu quả các nguồn kinh phí để tăng cường trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Tăng cường thực hiện xã hội hóa giáo dục để xây dựng, cải tạo cảnh quan trường lớp; xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh để thu hút học sinh đến trường, tổ chức các hoạt động giáo dục.
          3. Quản lý, phối hợp hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011
Huy động các lực lượng xã hội tham gia vào hoạt động giáo dục
 
        E. NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ TRONG NHÀ TRƯỜNG
          1. Lãnh đạo nhà trường.
          + Hiệu trưởng.
Triển khai đầy đủ mọi văn bản của cấp trên tới toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường. Bố trí thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát hợp lý, phù hợp, đạt hiệu quả. 
  Phụ trách chung, điều hành mọi hoạt động của nhà trường. Chịu trách nhiệm trước cấp trên về chất lượng giáo dục của nhà trường.  Chịu trách nhiệm về chất lượng các loại kế hoạch xây dựng trong năm học(Xây dựng và kiểm soát), thống nhất phân công nhiệm vụ cho từng bộ phận, cá nhân phù hợp.
           Quản lý các loại hồ sơ của nhà trường
           Thực hiện chế độ hội họp đúng quy định
           Dạy đúng chuyên môn, đủ số tiết theo quy định.
           Tổ chức thực hiện các hoạt động của nhà trường theo đúng kế hoạch và chỉ đạo của cấp trên. Trong quá trình thực hiện có điều chỉnh, bổ xung hợp lý.
          * Lưu ý: Trong việc xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện chú ý những nội dung mới so với năm học trước.
           + Phó hiệu trưởng.
          Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của hiệu trưởng.
 Phối hợp, hỗ trợ hiệu trưởng trong công tác quản lý. Điều hành hoạt động của nhà  trường  khi hiệu trưởng vắng mặt.
  Chú ý những nội dung mới về chỉ đạo chuyên môn trong quá trình thực hiện.
2. Tổ chuyên môn:
Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường, tình hình thực tế của tổ xây dựng kế hoạch phù hợp, đảm bảo tính khả thi, triển khai thực hiện có hiệu quả.
Có kế hoạch cụ thể về bồi dưỡng giáo viên, đội ngũ kế cận, hướng dẫn giáo viên lựa chọn đăng ký chuyên đề, SKKN, NCKH, bồi dưỡng các đối tượng học sinh.
Tích cực phối kết hợp các tổ chuyên môn trong nhà trường, với tổ chuyên môn của các trường trên cùng địa bàn trao đổi, rút kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng giáo viên, học sinh.
Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc vận dụng những vấn đề đổi mới về phương pháp dạy học. Rút kinh nghiệm có sự điều chỉnh, bổ sung công tác bồi dưỡng các đối tượng học sinh. 
 
3. Công đoàn
            Xây dựng kế hoạch theo hướng dẫn của Công đoàn cấp trên và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường  phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường.        
                    Xây dựng khối đoàn kết nội bộ tốt trong nhà trường, có tinh thần giúp đỡ lẫn nhau trong công tác cũng như trong cuộc sống.
          Đẩy mạnh cuộc vận động: Dân chủ - kỷ cương – tình thương – trách nhiệm. Cụ thể hóa bằng việc thực hiện chủ đề năm học và các cuộc vận động lớn trong năm học. Xây dựng nội dung sinh hoạt tư tưởng, nâng cao nhận thức cho đội ngũ với phương châm: Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và phát huy tinh thần sáng tạo đối với công việc được giao.
           4. Công tác đội thiếu niên.
Nghiêm túc thực hiện theo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường
  Xây dựng kế hoạch hoạt động theo hướng dẫn của cấp trên, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường.
 Tổ chức phát động thi đua giữa các chi đội, hướng tới nhiệm vụ trọng tâm của năm học, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực
   Đẩy mạnh hoạt động của đội cờ đỏ, phát huy tốt tác dụng của việc theo dõi thi đua.
            Thực hiện nghiêm túc chương trình hoạt động ngoài giờ lên lớp.
            Huy động học sinh tham gia đầy đủ, nhiệt tình các cuộc thi trong năm học.
          phối hợp tốt với GVCN tuyên truyền, giáo dục cho học sinh thực hiện tốt, nội quy, quy định của trường của lớp, nghiêm chỉnh chấp hành luật pháp, luật giao thông đường bộ.
          5. Công tác Đoàn thanh niên.
           Tích cực tham mưu với đoàn phường, chỉ đạo xây dựng kế hoạch hoạt động của Đoàn phù hợp.      
            Đảm bảo sinh hoạt Đoàn viên theo đúng quy định, phát huy vai trò của Chi đoàn với công tác Đội.
           Chủ động tham gia các hoạt động cùng liên đội có hiệu quả.
 Bồi dưỡng phát triển Đoàn đúng quy định.
          6. Đối với giáo viên phải thực hiện tốt các quy định sau.
           đặc biệt quan tâm việc đổi mới PPDH trong từng môn học, đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh
           Thực hiện nghiêm túc các quy định về chuyên môn của ngành, có sáng tạo trong vận dụng. Chú ý vận dụng đổi mới trong công tác soạn, giảng, thường xuyên làm và sử dụng đồ dùng, TBDH có hiệu quả. khai thác tư liệu trên mạng, ứng dụng vào dạy học hợp lý.
                    Có thói quen xem bảng thông báo hàng ngày để thực hiện.
          100% giáo viên tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chuyên môn, các buổi sinh hoạt ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp. Nâng cao tính trung thực, nghiêm túc thực hiện kỷ luật lao động.
          Thực hiện nghiêm túc quy chế cơ quan. Có trách nhiệm bảo vệ danh dự và uy tín của nhà giáo.
         
          7. Tổ văn phòng
           Đảm bảo chế độ chính sách cho cán bộ giáo viên theo quy định. Tham mưu cho hiệu trưởng về công tác tài chính, CSVC đảm bảo nguyên tắc tài chính.
          Nhận công văn, nộp báo cáo, phụ trách y tế trường học. Quản lý sổ gọi tên - ghi điểm, sổ ghi đầu bài. quản lý hồ sơ lưu trữ các văn bản, công văn, sổ cấp phát văn bằng chứng chỉ. Sổ theo dõi sức khỏe của học sinh
       Phụ trách thiết bị trường học, thư viện.
Chịu trách nhiệm an ninh trường học, trông coi tài sản của nhà trường 24/24 giờ. Phối hợp với bảo vệ trường THCS lý Tự Trọng, tiểu học Bắc Lệnh, bảo vệ dân phố tổ 1,2 phường Bắc Lệnh về an ninh trật tự của 3 nhà trường.
( Bảo vệ)
          Lưu ý: Ngoài ra các thành viên thực hiện các nhiệm vụ khác phục vụ hoạt động dạy và học, hoạt động tập thể của nhà trường theo sự  phân công của hiệu trưởng khi cần.
          Quán triệt sâu sắc kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường tới từng cán bộ, giáo viên, nhân viên, để có phương hướng phấn đấu thực hiện tốt chỉ tiêu, kế hoạch năm học 2014-2015.
 
Nơi Nhận:                                                                              HIỆU TRƯỞNG
  - Phòng GD&ĐT
  - Lãnh đạo nhà trường
  - Lưu văn phòng
 
                                                                                      
                                                                                              Vũ Thị Bích Liên
 

KẾ HOẠCH  HOẠT ĐỘNG THÁNG
Năm học 2015 – 2016
(Kèm theo Kế hoạch số    /KH-THCS, ngày 24/ 9/2015 của trường THCS Bắc Lệnh)
Thời gian Nội dung công việc
Tháng 8/2015 CM: - Thực hiện trả phép đúng quy định
- Tham gia BDGV hè 2015.
- Chuẩn bị tốt điều kiện và triển khai nhiêm vụ năm học mới.
- Học sinh tập trung 11/8/2015. Giúp đỡ học sinh lớp 6 làm quen với những quy đinh của nhà trường.
- Tổ chức thi lại xét lên lớp cho học sinh khối 7,8,9.
- Khảo sát chọ học sinh học Tiếng Anh hệ 10 năm ở khối 6,7.
- Điều tra PCGD THCS-THPT
- Phân công nhiệm vụ năm học, học chính thức từ 17/8/2015
- Phân tích kết quả thi vào lớp 10 THPT
- Khảo sát chọn học sinh học Tiếng Anh hệ 10 năm
- Hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép dạy thêm, học thêm.
- Ban giám hiệu kiểm tra nền nếp GV, HS đầu năm học.
- Hướng dẫn giáo viên tiến hành làm sổ sách cá nhân. Phân công xây dựng các loại hồ sơ sổ sách của nhà trường
- Phân công các tiểu ban chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới
- Triển khai các chuyên đề bồi dưỡng hè vào soạn giảng
- Dự tổng kết năm học.
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học.
- Xây dựng kế hoạch BDTX, lựa chọn mô đun phù hợp, sát thực tế
- Tham gia tập huấn " Nâng cao năng lực hiệu trưởng..."
Lao động - CSVC
- Chuẩn bị đủ văn phòng phẩm cho giáo viên.
- Vệ sinh trường lớp.
- Chăm sóc vườn hoa cây cảnh.
- Nghiệm thu công trình sửa chữa trong hè.
Đoàn thể- văn thể
- Duy trì hoạt động giữa giờ, hát đầu giờ.
- Đội văn nghệ, nghi thức tập luyện chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới.
- Nhận bàn giao học sinh từ địa phương.
 
 
Tháng 9/2015
Chuyên môn
- Tổ chức tốt lễ khai giảng năm học mới. Phát động thi đua đợt I từ 5/9 đến 20/11
- Nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của Bộ, Sở, Phòng, xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học( Nộp 25/9). Đăng ký chỉ tiêu năm học.
- Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục năm 2016, nộp phòng GD&ĐT đúng thời gian quy định(5/10/2015).
- Học tập nhiệm vụ năm học, triển khai các văn bản của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT, của UBND tỉnh, TP Lao Cai
- Tổ chức Bồi dưỡng các đối tượng học sinh.
- Tổ chức hội giảng cấp tổ.
- Tập hợp số liệu, báo cáo đầu năm.
- đăng ký chuyên đề BDGV
- Xây dựng kế hoạch BDTX, phê duyệt kế hoạch của giáo viên.
- Đăng ký thi đua cá nhân, tập thể, cá nhân đăng ký chỉ tiêu môn dạy.
- Tham gia bồi dưỡng giáo viên đợt 2 gồm các môn: Thể dục, Âm nhạc, Mĩ thuật, Công nghệ, Giáo dục công dân, Tiếng Anh, Tin học.
- Kiểm tra nội bộ nhà trường: Hà; Bích Thủy; Bùi Bích.
 - Kiểm tra việc sử dụng đồ dùng thiết bị của giáo viên.
- Hoàn thiện hồ sơ công tác KĐCL, chuẩn bị đón đoàn kiểm tra đánh giá ngoài của Tỉnh.
- Hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép dạy thêm, học thêm.
- Tham gia hội thảo cấp Tỉnh " Xây dựng kế hoạch giáo dục".
 - Thống nhất kế hoạch dạy nghề phổ thông cho HS khối 8.
- Tham gia các lớp tập huấn theo kế hoạch của phòng.
  Lao động:
Lao động chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ: 9A
- Vệ sinh trường lớp, chăm sóc bồn hoa cây cảnh
- Tổng vệ sinh cơ quan theo kế hoạch.
 Đoàn thể, văn thể:
- Tham gia hội trại kỷ niệm 60 năm TT công ty A PA Tít VN.
 - Tổ chức ngoại khóa tuyên truyền luật giao thông đường bộ
- Hội nghị CBCC cấp tổ.
- Tổ chức hội nghị phụ huynh toàn trường
- Tổ chức trung thu( Rằm tháng 8) cho học sinh toàn trường.
Tháng 10/2015 Chuyên môn
- Bồi dưỡng học sinh giỏi các môn văn hóa khối 8,9, giải toán trên mạng. Phụ đạo học sinh yếu kém.
- Kiểm tra việc thực hiện chương trình ở tất cả các môn học đặc biệt những nội dung mới trong năm học.
-  Các tổ chuyên môn triển khai các chuyên đề
- Hội giảng cấp tổ, chú ý đến chuyên đề đã bồi dưỡng trong hè 2015, đổi mới phương pháp dạy học qua ứng dụng CNTT.  
- Kiểm tra nội bộ trường học: Vũ Hương; Hồ Nga; Nguyệt.
- Hoàn thành cập nhật phần mềm PCGD, duyệt theo kế hoạch(15/10)
- Tuyên truyền pháp luật đợt II năm 2014.
- Thành lập tổ kiểm tra công tác dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường đối với giáo viên nhà trường.
- CCaapj nhật phần mềm về công tác KĐCL. Đón đoàn kiểm tra đánh giá ngoài của Tỉnh.
 Lao động;
 - Vệ sinh trường lớp, chăm sóc cây, vườn hoa
 - Lao động chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ: 9B
- Lao động " Em yêu đường sắt quê em"
 Đoàn thể, văn thể
 - Duy trì nền nếp TD giữa giờ,hát đầu giờ,luyện tập một số bài hát điệu múa tập thể mới
- Đội nghi thức, đội văn nghệ tập luyện theo kế hoạch( Chuẩn bị cho 20/11)
- Hội nghị CBCC; Đại hội Liên đội.
- Tọa đàm kỷ niệm 20/10
 
 
 
 
 
Tháng 11/2015
Chuyên môn
- Phát đông phong trào thi đua: "Tuần học tôt, ngày học tốt". Sơ kết thi đua đợt I.
- Bồi dưỡng học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 8,9 và giải toán trên mạng Internet.
- Thi học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 cấp trường. Bồi dưỡng đội tuyển dự thi cấp Thành phố.
 - Chuẩn bị tốt các hoạt động hướng tới kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Tham gia lễ tuyên dương khen thưởng cấp thành phố
- Hướng dẫn tổ chức các hoạt động NGLL theo chủ điểm tháng 11
- Hoàn thiện hội giảng cấp tổ, tiến hành hội giảng cấp trường
- Kiểm tra toàn diện hồ sơ sổ sách giáo viên
- Kiểm tra nội bộ trường học: Phượng; Bông; Thọ.
lao động
 - Vệ sinh trường lớp, chăm sóc cây, bồn hoa.
 - Chăm sóc Nghĩa Trang liệt sỹ: 8A.
  Đoàn thể, văn thể
 - Tổ chức lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
 - Tập múa hát tập thể theo kế hoạch của đội.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tháng 12/2015
 
 
 
 
 
 
 
 
Chuyên môn
 - Bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém.
  Thi giải toán trên mạng Internet cấp trường. Dự thi HSG lớp 9 các môn văn hóa cấp thành phố.
 - Hội giảng cấp trường.
 - Lên kế hoạch ôn tập, kiểm tra học kỳ, sơ kết học kỳI.
- Thu bài dự thi bài giảng tích hợp(GV), nghiên cứu khoa học(HS) nộp Phòng GD&ĐT.
 - Kiểm tra nội bộ: Lan; Phú; Đường.
 - Sơ kết rút kinh nghiệm công tác phụ đạo học sinh yếu kém.
- Tổ chức sơ kết học kỳ I.
 
 
Lao động
 - Chăm sóc vườn hoa, cây cảnh
 - Chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ: 8B
 - Tu sửa cảnh quan trường học.
  Đoàn thể, văn thể
 - Tổ chức hội nghị phụ huynh các lớp.
 - Tuyên truyền truyền thống yêu nước nhân ngày quốc phòng toàn dân 22/12.
 - Tập luyện văn nghệ, nghi thức phục vụ lễ sơ kết kỳ I
 
Tháng 1/2016 Chuyên môn
- Tái giảng học kỳ II
- Bồi dưỡng HSG, phụ đạo học sinh yếu kém.
- Dự thi Olympic Tiếng Anh qua mạng cấp Thành phố
- Thu bài dự thi vận dụng kiến thức liên môn giải quyết tình huống thực tiễn.
- Kiểm tra kiến thức chuyên môn nghiệp vụ đối với GV đăng ký GV giỏi cấp trường.
- KT nội bộ trường học: Trần Mai; Trịnh Thị Kim Toan; Ngô Thủy.
- Các tổ chuyên môn triển khai các chuyên đề
Lao động
  - Chăm sóc vườn hoa cây cảnh
 - Chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ: 7A
  Đoàn thể, văn thể
 - Duy trì nền nếp hoạt động giữa giờ, hát đầu giờ, múa hát tập thể
 - Đội trông, đội nghi thức duy trì tập luyện
- Kết hợp với trung tâm y tế dự phòng tổ chức khám bệnh cho học sinh khối 6,7,8, 9.
Tháng 2/2016  Chuyên môn
- Bồi dưỡng đội tuyển HSG 9 dự thi cấp tỉnh;
- Thu bài dự thi cấp Thành phố: Vận dụng kiến thức liên môn giải quyết tình huống thực tiễn.
- Tổng kết hội giảng vòng trường;
- Nghỉ tết nguyên đán (4/2 đến 14/2/2016).
- Kiểm tra toàn diện hồ sơ sổ sách giáo viên.
- Tự học tập bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ
- Kiểm tra nội bộ: Lê nga; Vũ Liên; Hoa.
 Lao động
- Xây dựng kế hoạch bảo vệ tài sản nhà trường trong dịp nghỉ tết Nguyên Đán
- Trồng cây đầu xuân, chăm sóc bồn hoa, cây cảnh
- Chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ: 7B
Đoàn thể, văn thể
- Xây dựng kế hoạch hoạt đông ngày 8/3, 26/3
- Duy trì hoạt động giữa giờ
Tháng 3/2016 Chuyên môn
- Tổ chức bồi dưỡng đội tuyển HSG lớp 9, tham dự kỳ thi cấp tỉnh.
- Dự thi giải toán trên mạng Internet trên mạng cấp Thành phố, cấp Tỉnh.
- Sơ kết thi đua đợt III. Phát động thi đua đợt 4
 - Kiểm tra rà soát việc thực hiện chương trình
 - Dự giờ khảo sát việc phụ đạo học sinh yếu kém
 - Kiểm tra việc sử dụng đồ dùng thiết bị dạy học của học sinh
 - Kiểm tra nội bộ: Đặng Nga, Dung;
- Phối hợp với TTGDTX số 2 tổ chức thi nghề phổ thông.
Lao động
 - Chăm sóc bồn hoa cây cảnh
 - Chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ: 6A
Đoàn thể, văn thể
- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 8/3, 26/3
- Duy trì hoạt động giữa giờ.
Tháng 4/2016 Chuyên môn
- Tổ chức thi học sinh giỏi cấp trường khối 8( Đầu tháng).Tham gia thi học sinh giỏi các môn lớp 8 cấp thành phố;
-  Tích cực phụ đạo học sinh yếu kém, khảo sát chất lượng phụ đạo.
 - Kiểm tra nội bộ; Nguyễn Hương; Hồng Thủy; Đặng Anh.
-  Rà soát hồ sơ học sinh lớp 9
 - Kiểm tra toàn diện hồ sơ sổ sách giáo viên
 - Lên kế hoach ôn tập học kỳ II, đặc biệt chú ý học sinh lớp cuối cấp
 Lao động
- Vệ sinh trường lớp, cống rãnh
- Chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ: 6B
Đoànthể,vănthể
-  Duy trì nền nếp hoạt động giữa giờ
- Tăng cường hoạt động đội cờ đỏ
 - Tập luyện văn nghệ chuẩn bị lễ tổng kết năm học.
 - Tổ chức hội nghị tư vấn cho phụ huynh khối 9 về cách ôn tập và chọn trường để dự thi sau khi hoàn thành chương trình THCS.
Tháng 5/2016 Chuyên môn
 - Tổ chức tốt ôn tập học kỳ II, thi học kỳ theo hướng dẫn của phòng, sở.
 Hoàn thiện hồ sơ kiểm tra nội bộ trường học
 - Hoàn thành chương trình, xét duyệt 2 mặt giáo dục học sinh.
 - Họp bình xét thi đua, xếp loại chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên, hoàn thiện hồ sơ thi đua.
 - Xét tốt nghiệp THCS. Bồi dưỡng học sinh thi vào THPT.
 - Sơ kết 6 tháng đầu năm công tác PCGD.
 - Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh trong hè.
 - Phối hợp nghiệm thu học sinh lớp 5. Lập kế hoạch tuyển sinh học sinh lớp 6 năm học mới.
 - Tổng kết năm học. Nộp báo cáo đúng thời gian quy định.
Lao động
 - Vệ sinh trường lớp, chăm sóc bồn hoa cây cảnh.
 - Kiểm kê tài sản nhà trường.
 - Lập phương án bảo vệ tài sản trong dịp hè.
 - Dự trù xây dựng sửa chữa trong hè 2015.
 Đoàn thể, văn thể
- Tổng kết các hoạt động Đoàn, Đội.
- Đại hội cháu ngoan Bác Hồ.
- Hội nghị phụ huynh cuối năm.
- cấp giấy sinh hoạt hè, bàn giao HS về địa phương
Tháng 6/2016 - Tham dự lễ tuyên dương khen thưởng học sinh tiêu biểu xuất sắc các cấp.
- Xét thi đua cá nhân, tập thể theo khối thi đua. Hoàn thiện hồ sơ thi đua.
- Duyệt kết quả tốt nghiệp lớp 9.
- Bồi dưỡng học sinh dự thi vào THPT
- Sửa chữa CSVC trong hè theo kế hoạch
 
Tháng 7/2016
 
 
- Sửa chữa CSVC trong hè
- Tuyển sinh lớp 6. Duyệt kết quả tuyển sinh với phòng GD&ĐT
- Tổng hợp kết quả thi tuyển  vào lớp 10 THPT, THPT chuyên.
- Bồi dưỡng học sinh khối 7,8,9 mới theo cấp phép của phòng giáo dục.
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ LÃNH ĐẠO, CHUYÊN VIÊN CHỈ ĐẠO GIÁO DỤC THCS
(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-PGD&ĐT ngày       /9/2015 của  phòng GD&ĐT )
Stt Họ và tên Nhiệm vụ cụ thể
I LÃNH ĐẠO  
  Đ/c Trần Quốc Việt- Phó trưởng phòng GD&ĐT Phụ trách công tác chỉ đạo chuyên môn chung bậc học THCS giáo dục thành phố Lào Cai
II CHUYÊN VIÊN  
1 Nguyễn Xuân Hường - Phụ trách chung tổ chuyên môn; Phụ trách chuyên môn cấp học THCS;
- Xây dựng kế hoạch dạy học bậc THCS. Phụ trách công tác nghiệp vụ Chi bộ; Phụ trách công tác thi đua khen thưởng; Phụ trách công tác Thanh tra, kiểm tra;  Phụ trách công tác trường chuẩn
- Nhóm chuyên môn: Toán, Lý.
* Phụ trách giáo dục phường Bắc Cường.
2 Nguyễn Thu Loan - Phụ trách: Công tác tuyển sinh; trường học mới Việt Nam cấp THCS; Kiểm định chất lượng chung 3 cấp học.
- Phụ trách nhóm chuyên môn: Văn, Sử, GDCD; Phụ trách công tác tổ chức các kỳ thi học sinh THCS, GV THCS;  Phụ đạo học sinh yếu, kém; bồi dưỡng học sinh giỏi. Phụ trách công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên THCS; Phụ trach công tác dạy thêm, học thêm.
* Phụ trách giáo dục phường Cốc Lếu, xã Đồng Tuyển.
3 Đinh Ngọc Khắc - Phụ trách công tác nghiên cứu khoa học; Vận dụng kiến thức liên môn,  tích hợp, bài giảng điện tử, thanh thiếu niên sáng tạo.Công nghệ thông tin; Các cuộc thi qua mạng. Phụ trách công tác xét tốt nghiệp và in bằng tốt nghiệp.Nhóm chuyên môn: Toán, Lý, Hóa;  
* Phụ trách giáo dục phường Duyên Hải;
4  Mai Công Hùng - Phụ trách công tác Phổ cập giáo dục chung toàn ngành; phổ cập GDTHCS; Công tác xóa mù chữ; học sinh khuyết tật học hòa nhập. Phụ trách Mô hình trường học gắn với thực tiễn.  Phụ trách nhóm chuyên môn: Sinh, Hóa, Địa. Phụ trách trung tâm học tập cộng đồng; Công tác nông thôn mới.  Phụ trách công tác trường chuẩn, thư viện chuẩn.Phụ trách công tác Đoàn TNCSHCM; Tổng hợp số liệu bậc học THCS.
* Phụ trách giáo dục Xã Hợp Thành, Cam Đường.
5 Trịnh Thu Hằng - Phụ trách Đề án ngoại ngữ 2020 chung các trường TH và THCS; hỗ trợ chuyên đề phát triển ngoại ngữ cho trẻ mầm non. Phụ trách các môn chuyên biệt: Âm nhạc, Mỹ Thuật, Thể Dục, Tin học, Công nghệ; Tiếng Anh;
- Phụ trách công tác chuyển trường. Phụ trách công tác y tế trường học. Phụ trách hoạt động trải nghiệm, tham quan học tập, đối ngoại.
 Phụ trách giáo dục Phương Bắc Lệnh.
 
Các đồng chí có thể tải về tại đây

Tác giả bài viết: BGH trường THCS Bắc Lệnh

Nguồn tin: Trường THCS Bắc Lệnh - TP Lào Cai

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc
 

VIDEOLIÊN KẾT

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 6


Hôm nayHôm nay : 79

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 8132

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 644001

Click for Lao Cai, Viet Nam Forecast

GIỚI THIỆU

Thành tựu nhà trường

PHẦN IV/ NHỮNG THÀNH TÍCH NỔI BẬT 1. Thành tích nổi bật nhà trường: - Hàng năm nhà trường đều được công nhận Danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến. Điển hình từ năm 2001 đến năm 2009 trường đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến cấp Tỉnh...

THĂM DÒ Ý KIẾN

Để nâng cao chất lượng giáo dục cần phải làm gì?

Đổi mới phương pháp dạy học

Đổi mới nội dung

Thay đổi cách thức học tập

global html